Hoppa över navigering

MODUS™ punktmolnssektionerare

MODUS punktmolnsektioneraren genererar sektioner ”på ytan” på valfritt plan genom ett moln av spetscentrumdatapunkter, som tidigare samlats in av REVO.

Nominell sektionsgenerering

För varje sektion som ska utvärderas är det nödvändigt att skapa en nominell kurva från CAD-modellen. MODUS tillhandahåller denna kapacitet för valfritt antal sektioner med ”Add Slice”-funktionen.

Ytsektionsgenerering

MPCS används för att generera sektioner från punktmolnet av data som samlats in av REVO. Sektionerna finns på ytan, inte spetsens centrum, och eliminerar alla kosinusfel under dataanpassning.

MPCS kan användas om och om igen på samma uppmätta datauppsättning, både när mätningen utförs och i framtiden om ytterligare sektioner på olika platser behövs. Det finns inget behov av att mäta om bladet.

  • MPCS-ytsektionsgenerering med kulrullningsteknik för att eliminera cosinus-fel