Hoppa över navigering

nVia™ konfokalt Raman-mikroskop

Nya inVia Qontor

Nya inVia Qontor är Renishaws mest avancerade Raman-mikroskop. Med Renishaws senaste innovation, LiveTrack™ focus tracking-teknologi kan användaren använda inVia Qontor för att analysera prover med ojämna, krökta eller grova ytor. Optimalt fokus upprätthålls i realtid under datainsamling och visning av vitljusvideo. Detta eliminerar behovet av tidskrävande manuell fokusering, förskanning eller provförberedelse.

Raman-mikroskopet inVia Qontors avancerade teknologi minskar de totala experimenttiderna och gör det enkelt att analysera även de mest komplexa proverna.

inVia - det ultimata konfokala Raman-mikroskopet av forskningsklass.

Den är enkel att använda men levererar ändå enastående prestanda och tillförlitliga resultat, även för de mest utmanande experimenten. Du kan skapa både rika, detaljerade, kemiska bilder och mycket specifik data från diskreta spår. Med oöverträffad flexibilitet litar forskare och ingenjörer över hela världen på inVia.

Prestanda du kan lita på

Den mycket effektiva optiska designen ger dig bästa Raman-data, både från små spår av material och från stora volymer. Använd denna kraft i dina experiment, och kör mätningar såsom:

 • tidsserie: övervaka hur ditt prov ändras med tiden
 • temperaturväxlingar: använd en varm/kall cell för att se fasförändringar
 • linjeskanningar: ta en profil av ditt prov, längs ytan eller på djupet
 • områdesmappning: skapa bilder, antingen horisontellt med fast fokus, som följer ytans topografi, eller från vertikala skivor
 • volymskanningar: skapa 3D-vyer av dina genomskinliga provers interna struktur
 • transmissionsmappning: analysera stora volymer av material och skapa genomsnittliga 2D-bilder på djupet av homogeniteten hos bulkmaterial
 • specialistmätningar: triggerdatainsamling från din egen utrustning (såsom ett kontrollsystem på ett synkrotronstrålrör)

Använd inVia WiRE-programvaran fullt ut: samla in den data du vill ha, och analysera och visa den på det sätt som passar dig bäst.

inVia-utbudet av Raman-mikroskop

inVia finns tillgängligt i tre modeller för att passa dina behov; från flaggskeppet inVia Qontor-systemet - med full automatisering och fokusspårningsteknologi - till instegsnivån inVia Basis-systemet.

Provvisning

inVia Basis

inVia Reflex

inVia Qontor

Stereovisning (binokulära okular)

Memoriserad och automatisk visning efter insamlingen

-

Programvarustyrning av mikroskop

-

Automatisk vitt ljus/Raman-växling

-

Automatiskt vitt ljus-sparande med data

-

Kombinerad vitt ljus- och laservideo-visning

-

Vitt ljus-autofokus (LiveTrack)

-

-

Raman-datainsamling

inVia Basis

inVia Reflex

inVia Qontor

Automatiserad mätningskö

Automatisk fokusspårning (LiveTrack)

-

-

Kontroll av uppriktning och prestanda

inVia Basis

inVia Reflex

inVia Qontor

Intern neonvåglängdskalibreringskälla

-

Interna referensstandarder för automatisk kalibrering

-

Automatiserad Raman-kalibreringskorrigering (snabb kalibrering)

Automatisk laseruppriktning

Automatisk Raman-signaluppriktning

Hälsokontroll av prestandan

-

Beskrivning

- ej tillgänglig

■ alternativ

▲ ingår

Centrus: extremt snabb Raman-avbildning

Centrus är nyckeln till införandet av avancerade Renishaw-tekniker inom inVia, och är mer än bara en detektor. Den är utvecklad av Renishaw, exklusivt för Raman-spektroskopi och -avbildning. Centrus är utrustad med detektorchip med hög känslighet, med termoelektrisk kylning för extremt låga brusnivåer; det ger dig optimal prestanda med extremt snabb datainsamling (fler än 1 800 spektra s-1).

Helt automatiserad; lån inVia göra jobbet

Med inVia har du flexibilitet och kapacitet, utan komplexitet. En robust design och automatiserade precisionsdetaljer möjliggör att inVia utför vanliga uppgifter – såsom att växla laservåglängder, ändra diffraktionsgitter och erhålla en Raman-bild – snabbt, enkelt, tillförlitligt, och utan behov av manuella ingrepp. Detta är viktigt för upptagna laboratorier med flera användare.

Koncentrera dig på vetenskapen, inte att justera instrumentet.

Flexibilitet för att uppfylla dina behov

Anpassa din inVia för att bäst uppfylla dina vetenskapliga och experimentella behov. Välj bland många olika lasrar, optiska komponenter och tillbehör, både vid inköpstillfället och i framtiden.

Överensstämmelse

Klass 3B1 laserprodukt (klass 1 tillgänglig på begäran)

1Enligt definitionen i IEC 60825-1:2014

Se på en film

 • Choose Renishaw inVia for Raman Choose Renishaw inVia for Raman [en]

  The range of uses and the flexibility of the Renishaw inVia confocal Raman microscope. A research grade, totally automated, totally configurable, highly flexible confocal Raman microscope.

  [506.6MB]

Nedladdningar: inVia konfokalt Raman-mikroskop

Läs mer

inVia-prestanda

inVias höga prestanda matchar dina analytiska krav.

Klicka nedan för mer information om:

Mer om inVia

Med inVia har du ett flexibelt Raman-mikroskop som du kan konfigurera för att optimera dina specifika mätningar.

Klicka nedan för mer information om:

 • Spektra – erhålla högkvalitativa, tillförlitliga spektra
 • Raman-bilder – detaljerade, avslöjande kemiska bilder
 • Volymbilder – fastställ detaljerad kemisk information och egenskapsinfomation från volymer med genomskinliga prover
 • Uppgraderingar - den unika flexibiliteten hos inVia möjliggör uppgraderingar på fältet av många olika alternativ, egenskaper och tillbehör

Senaste nytt om inVia

Guangdong Medical University i Kina utvecklar en metod för icke-invasiv prostatacancer-screening med Renishaws konfokala Raman-mikroskop inVia™

Ny forskning vid Guangdong Medical University tyder på att en laserbaserad metod kan vara det senaste genombrottet för att upptäcka prostatacancer.

Caltech arbetar med att lösa världens energiproblem med hjälp av inVia

California Institute of Technology (Caltech) arbetar på att hitta nya och effektiva sätt att producera solbränsle enbart med solljus, vatten och koldioxid.

inVia används för att studera blod som förvaras i blodpåsar av plast

Michael Smith Laboratories vid University of British Columbia i Vancouver, Kanada, är vägledande när det gäller att använda Raman-spektroskopi som ett verktyg för att övervaka biokemiska förändringar och variationer mellan donatorer i förvarade enheter med röda blodkroppar (Red Blood Cell (RBC))

Raman-spektroskopi används för att detektera strålskador på celler och vävnad under cancerbehandling

På Irving K Barber School of Arts and Sciences vid University of British Columbia, Kanada, finns en tvärvetenskaplig grupp med forskare inom fysik, ingenjörsvetenskap och strålningsonkologi. Den är intresserad av att detektera och förstå skadorna på celler och vävnad som orsakats av joniserande strålning som används vid cancerbehandlingar.