Hoppa över navigering

Ny programvara för processövervakning för Equator-systemet

Ett nytt fönster för processövervakning har lagts till i användargränssnittet för mätsystemet Renishaw Equator™. Operatören kan omedelbart se mätresultaten i ett stapeldiagram.

10 juni 2013

Omfattande visning av både realtidsresultat och historik med inbyggd hantering av omkalibrering.

Equator programvara för processövervakningEtt nytt fönster för processövervakning har lagts till i användargränssnittet för mätsystemet Renishaw Equator™. Operatören kan omedelbart se mätresultaten i ett stapeldiagram. Dessutom visas mäthistoriken för varje funktion så att trender i processen kan observeras.

Systemets process för omkalibrering kan nu baseras på temperaturgränser, antalet detaljer eller tid sedan förra kalibreringen. Det nya fönstret för processövervakning ingår nu i alla Equator-system, vilket ger teknikerna tillgång till ett stort utbud av programvaruverktyg för övervakning av processerna.

Omedelbar inspektionsstatus

Ett statusdiagram i stapelform visar inspektionsresultaten för den sist uppmätta detaljen, som en del av den ena sidan av den nominella toleransen. Vid behov kan systemet ställas in att bara visa nyckelegenskaper.

Inspektionsprogrammet har redan ställt in toleransgränserna godkänt/underkänt för detaljegenskapen, men man kan även konfigurera systemet till att ställa in extra varningsgränser. Detta görs för att operatören ska kunna vidta åtgärder innan en process når 100 % av toleransen. Vid varningsgränsen blir stapeln orange. Om processen driver iväg och toleransgränserna godkänt/underkänt överskrids blir stapeln röd och omkalibrering kan tvingas fram genom ett skärmmeddelande till operatören.

Mäthistorik

Genom att välja en kontrollerad egenskap ändras linjediagrammet till att visa uppmätta egenskapsvärden för de föregående detaljerna. Man kan ändra skalan för att visa historik för några av de senaste detaljerna, eller att visa flera detaljer, för att se eventuella trender i processen. Detta diagram är idealiskt när det är troligt att en process driver iväg, till exempel när skärverktygen som används för de inspekterade ytorna utsätts för slitage.

Om en egenskaps värde driver iväg mot dess toleransgräns kan operatören eller teknikern besluta att, till exempel, tillämpa en verktygsförskjutning eller ändra skärverktyget som används för den här egenskapen. Linjediagrammet visar toleransgränserna och varningsgränserna tillsammans med vertikala linjer när omkalibreringspunkter registreras.

Hantering av omkalibrering

En av Equator-komparatorns huvudstyrkor är förmågan att hantera temperaturändringar på verkstadsgolvet, vilket bygger på traditionell jämförelse av produktionsdetaljer med en referensdetalj. Detta sker genom nollställning av systemet med en inspektionsrutin för referensdetaljen dvs. omkalibrering.

Omkalibrering går lika snabbt som mätning av en produktionsdetalj och systemet kompenserar omedelbart för temperaturförändringar som kan uppstå i arbetsmiljön. Equator kan användas i fabriker med stora temperaturvariationer – systemet kan enkelt omkalibreras (remastering) och nollställas mycket snabbt så att det återigen är redo för att utföra repeterbara jämförande mätningar med referensdetaljen.

Fönstret för processövervakning gör nu hanteringen ännu enklare genom att använda den inbyggda sensorn för att upptäcka ändringar i omgivningstemperaturen och för att varna operatören att omkalibrering behöver utföras. Ansvarig tekniker kan ställa in en övre och nedre drivgräns och via temperaturdiagrammet kan de uppmätta värdena ses plottade mot varje detalj.

Alternativt kan man specificera att omkalibrering krävs efter en viss tid eller efter ett visst antal mätcykler. Programvaran växlar automatiskt från mätningsläge till omkalibreringsläge så att operatören kan köra omkalibreringsrutinen.

Exportera data

Det är också möjligt att exportera uppmätt datahistorik i 2 format: .csv för användning i kalkylblad eller .jpg-bilder för användning i rapporter. De här alternativen är tillgängliga genom knappar på skärmen och gör att .csv- eller.jpg-filer kan sparas i Equator Controller eller i ett nätverk som även kan användas i andra applikationer.

En ny industristandard för flexibel mätning

Equator är ett radikalt alternativ till traditionell mätning – ett system som fyller ett tomrum på marknaden. Den patenterade konstruktionen är unik i sitt arbetssätt, och klarar snabba jämförande mätningar vid inspektion av högvolymtillverkade detaljer. Equator är ett lätt och snabbt mätsystem med hög repeterbarhet och enkelt handhavande. Equator kan växla mellan detaljer på några sekunder, vilket är perfekt för flexibla tillverkningsprocesser eller när du behöver hantera detaljer från flera maskiner.

Equator-systemen stöds av nyckelfärdig installationsservice och ett globalt supportnätverk. Systemet har installerats hos flera företag inom bilindustrin, flygindustrin, läkemedelsindustrin och elektronikbranscher över hela världen. Användarna har attraherats av de minskade kostnaderna för inköp, underhåll och fixturarbeten jämfört med traditionella mätare, plus förmågan att mäta flera detaljer och programmera om efter konstruktionsändringarna.

Nedladdningar

Alla bilder och all text – copyright Renishaw

Registrera dig för nyhetsbrev

Registrera dig och få regelbundna nyhetsuppdateringar från Renishaw