Hoppa över navigering

Ny trådlös QC20-W Ballbar för en kabelfri framtid

NC Service, ett svenskt företag som arbetar med kalibrering och underhåll av verktygsmaskiner och ledande CNC-maskiner var en av de första användarna i världen som tog emot Renishaws nya ballbar, modell QC20-W.

Den nya konstruktionen eliminerar problem som blivit kända i tidigare modeller av QC10 vid användning i större maskiner, eller i de fall datakabeln behöver dras igenom maskinens skydd.

Peter Jönsson, VD för NC Service i Göteborg, har använt Renishaws QC10-ballbar (och Renishaws laserkalibreringssystem) i många år, och är övertygad om dess fördelar, men är också mycket belåten med att ha fått hem Renishaws nya trådlösa ballbar, modell QC20-W. Han säger: ”QC10 har varit ett av våra viktigaste verktyg, tillförlitlig till 100 % sedan 2004 – och vi kommer att fortsätta använda den för vissa uppgifter. Men de flesta maskinerna måste köras med luckorna stängda, och med stora mätradier vid geometrimätning på verktygsmaskiner kan kabeln utgöra ett problem – QC20 underlättar mycket. Jag ser också fram emot att använda funktionen för volumetrisk analys”.

Peter Jönsson och hans kollega Mikael Jortby, som arbetar med verktygsmaskinernas mekanik, använder båda ballbarsystemen dagligen för att testa en mängd olika CNC-maskiner, inklusive mindre vertikala fleroperationsmaskiner, 5-axliga maskiner och större arborrverk. Bland kunderna finns användare som SKF (kullager), Scania (lastbilar för yrkestrafik) och LKAB (gruvdrift). LKAB driver en av världens största järngruvor vid polcirkeln och har en egen maskinverkstad som servar företagets kontinuerliga drift, något som är avgörande för att kunna driva verksamheten så långt norrut.

Tillbehör till QC20-W

Trots att NC Service bara haft sin QC20-W under en kort period har Peter Jönsson redan kunnat bilda sig en uppfattning: ”Vi har använt QC20 för flera uppdrag på kundernas maskiner och övergången till trådlösa data innebär en betydande skillnad. Tidigare när vi förberedde en mätning på en maskin med QC10 stötte vi ofta på problem när kabeln behövde dras genom skydden – och maskinerna ska alltid köras med alla skyddsluckor stängda. QC20 har löst ett annat problem som vi alltid haft när vi använde QC10 för geometrimätning på större maskiner. I det här fallet använder vi testet för största diameter med 600 mm radie, och med QC10 var det svårt att undvika att kabeln fastnade”.

Bytet till QC20-W har gått smidigt för NC Service, och Peter Jönsson tillägger: ”QC20 använder den nya programvaran Ballbar 20 som klarar data från både QC20 och QC10, och vi kan alltså fortsätta jämföra våra senaste mätningar med historiska data. Vi har också fått ypperligt stöd från Renishaws tekniker ända sedan vi köpte QC10 och laserkalibreringssystemet XL-80, med inställningarna av den nya Bluetooth-anslutningen och med utbildningen i det nya programmet.”

Peter Jönsson använder till 90% den nya funktionen för volumetrisk diagnostik som bara kan användas med data som lästs in med programvaran Ballbar 20. Användaren väljer tre (3) testfiler från planen X-Y, X-Z och Y-Z, varefter dessa visas på en enda sida. Den nya analysen lokaliserar totala maximi- och minimivärden på cirkelform och ger ett värde på sfärform/sfäricitet, och visar dessutom mätresultaten för cirkelformighet individuellt.

En årlig kontroll/mätning på en CNC-maskin kan till exempel innebära att Mikael Jortby utför kontroll och korrigering av alla större och mindre mekaniska problem, varefter Peter Jönsson använder Renishaws laserkalibreringssystem XL-80 för en heltäckande mätning och kompensering för positionsfel, vilket åtföljs av referensmätningar med ballbarsystemet QC20-W på alla tre planen.