Hoppa över navigering

Ny version av Renishaws Reporter-app för användning på maskinen – en smart app för smarta fabriker

Juli 2019

Renishaw, ett globalt teknikföretag och medlem av MTConnect Standards Committee, introducerar en förbättrad version av sin Reporter-app för probning på maskinen, komplett med kapacitet att strömma MTConnect-data, på EMO Hannover 2019.

Reporter är en app för processövervakning i realtid som genererar tydliga visuella grafiska representationer av mätdata. Den visar ok-, ej ok- eller varningsstatusen för varje mätning, vilket gör den till ett idealiskt verktyg för grundläggande rapportering av trender. Arkiverad mätdata sparad i verktygsmaskinens styrenhet kan också visas och granskas, vilket hjälper till att identifiera trender över längre tid, temperatureffekter och att schemalägga förebyggande underhållsåtgärder.

Appen kan också användas för att visa data insamlad med annan Renishaw-programvara för verktygsmaskiner och probningscykler från många tillverkare av verktygsmaskiner.

Exportera data för arkivering eller ytterligare analys

I smarta fabriker samlar man rutinmässigt in data om tillverkningen, och använder sedan denna information för att lösa problem eller optimera produktionsprocesserna. Reporter gör det enklare att samla in och dela mätdata med det nya alternativet för dataexport. Användarna kan exportera detaljinspektionsdata och verktygsmätningar från Reporter-appen till en csv-fil eller streama data från verktygsmaskinen med MTConnect – standarden för utbyte av verktygsmaskinsdata.

Exporterad detaljdata kan lagras för spårbarhet eller importeras i användarens programvara för kvalitetsanalys, vilket ger tillverkaren viktig information om sin bearbetningsprocess.

Rapport om längd- och diametermätning av verktyg

Förutom inställning och inspektion av arbetsstycken kan Renishaws probningssystem för verktygsmaskiner också ställa in längd och diameter för skärverktyg på maskinen. Den senaste versionen av Reporter-appen kan registrera uppdateringar av verktygsoffset och visa ett diagram över hur skärverktygets längd och diameter varierar med tiden. Med möjligheten att övervaka verktygsslitaget kan användaren se när verktyg måste bytas ut, vilket förhindrar att skrot orsakas av kraftigt slitna verktyg, och kostnaderna sänks då verktyg inte byts ut i förtid.

Ett förbättrat användargränssnitt

Det är nu möjligt att filtrera data efter detalj-ID, måttets namn eller datumintervall i Reporter-appen, så att användaren kan visa den data denne vill se. Med exportera-alternativet kan användaren också välja att exportera filtrerad data för ytterligare analys. Dessutom kan användaren tillämpa den nya kompakta tabellvyn eller standardvyn för kontrolldiagram.

En smart app för smarta fabriker

Genom att använda Renishaws kunskap och expertis inom metrologi ger Reporter-appen tillverkaren värdefull information om mätningen av arbetsstycken och verktygsmått. Detta innebär att användaren kan lita på sina bearbetningsprocesser och får tillgång till data som kan användas för kontinuerlig processförbättring.

För att få veta mer om Reporter, besök Renishaw på EMO Hannover 2019 (16–21 september, hall 6, monter D48).

För mer information om Reporter, gå till www.renishaw.se/reporter.

Nedladdningar

Fler bilder, videor, personalinformation och information om Renishaw och dess produkter finns på vårt Mediacenter.