Hoppa över navigering

Primo™ – automatiserad inställning

Automatiserad inställning – förbättra din tillverkning

Ett grundläggande krav för noggrannhet och en snabb inställningstid på din verktygsmaskin är automatiserad inställning. Detta är processen att ställa in arbetsstycken och verktyg med automatiska mätningsenheter, och ersätter mätningsuppgifter som traditionellt görs för hand. Manuella metoder orsakar oftare fel och kan leda till att skrotbitar tillverkas, om t.ex:

  • ett arbetsstyckes förskjutning beräknas felaktigt kan detaljen bearbetas på fel position; eller
  • en verktygslängd ställs in felaktigt, och alla detaljer som bearbetas med detta verktyg får fel storlek.

Automatisera din tillverkning med Primo™-systemet

  • Noggrannheten i inställningsprocessen ökar, vilket innebär att detaljer av högre kvalitet tillverkas.
  • Cykeltiden minskas, vilket innebär att ni får mer tid för att tillverka detaljer.
  • Mängden kassationer minskas, vilket leder till att fler godkända detaljer tillverkas.

Använd Primo-systemets Fördelskalkylator för att ta reda på hur mycket ni kan tjäna på att använda Primo-systemet för att förbättra tillverkningsprocessen.

Mer information