Hoppa över navigering

Primo™ Credit Token

Vad är en Primo™ Credit Token?

Primo-systemet har en användningskostnad som du bara betalar om du fortsätter att använda systemet. Denna kostnad betalas genom att köpa en kredittoken var sjätte månad.

En 6-månaders kredittoken ingår i priset för alla Primo-system, så att du kan uppleva fördelarna innan du köper mer kredit.

Vad kan Primo Credit Token erbjuda?

  • Om er produktivitet ökar betalar kreditkostnaden troligen snabbt för sig själv.
  • Om du inte ser någon nytta med Primo-systemet behöver ni inte köpa mer kredit.
  • Under den 6-månadersperiod då en kredittoken är aktiv är alla komponenter i Primo-systemet skyddade mot oavsiktliga skador under Primo Total Protect*.

* Villkor och bestämmelser gäller.

Hur fungerar Primo Credit Token?

Primo-systemet kan endast användas då kredit finns tillgängligt.

Kreditinformation överförs från din kredittoken till Primo Interface. En klocka i gränssnittet börjar räkna ner antalet dagar av återstående kredit (direkt när ny kredit tillförs Primo-systemet) och körs kontinuerligt tills krediten når noll. Du kan när som helst tillföra ny kredit till systemet, och kan läggas till den återstående krediten.

Två alternativ finns tillgängliga för kredit:

  • Med 6-månaders kredittoken – Primo CREDIT-6 – kan Primo-systemet användas i sex månader. Det ger flexibilitet när det gäller hur du betalar för kredit: om ni har en lugn period kan du vänta med att köpa en Primo-kredittoken tills ni behöver Primo-systemet igen
  • En uppgraderings-kredittoken – Primo CREDIT-U – möjliggör obegränsad användning av Primo-systemet med en engångsbetalning.

Mer information