Hoppa över navigering

Primo™ Radio 3D Tool Setter

Vad är Primo™ Radio 3D Tool Setter?

Primo Radio 3D Tool Setter är säkert monterad på verktygsmaskinbordet och används för att noggrant mäta längden och diametern på ett verktyg, för att öka bearbetningens noggrannhet.

Det finns ett antal fördelar med att använda verktygsinställaren:

  • Minskar inställningstiden med upp till 90 % jämfört med manuella metoder.
  • Automatisk uppdatering av verktygsförskjutningar.
  • Detektion av verktygsbrott.
  • Eliminering av manuella fel och variation i verktygsinställningen.
  • Minskar kassationer och omarbete av material.

Hur Primo Radio 3D Tool Setter fungerar

När ett verktyg får kontakt med verktygsinställarens mätspets skapas en exakt triggersignal som skickas till maskinens styrenhet via radioöverföring. Detta möjliggör att verktygets längd och diameter fastställs.

Informationen om varje verktyg sparas automatiskt i verktygsförskjutningarna i maskinens styrenhet, vilket eliminerar manuella fel.

Egenskaper och fördelar:

  • Repeterbarhet på 1 μm 2σ för att säkerställa att resultaten är samma varje gång.
  • Robust och pålitlig under tuffa förhållanden.
  • Säker frequency hopping spread spectrum (FHSS)-radioöverföring för att upprätthålla en pålitlig anslutning.