Hoppa över navigering

Primo™ Radio Part Setter

Vad är Primo™ Radio Part Setter?

Primo Radio Part Setter är en kontaktprob som används för automatiserad inställning av arbetsstycken. Det fastställer den exakta positionen för ett arbetsstycke så att bearbetningsprogrammet kan riktas upp med det.

Det finns ett antal fördelar med att använda Primo Radio Part Setter:

  • Detaljinställningstiden minskas med upp till 90 % jämfört med manuella metoder.
  • Förskjutningar uppdateras automatiskt.
  • Manuella fel och variation i detaljinställningen elimineras.
  • Kassationer och omarbete av material minskas.
  • Fixturkostnaderna minskas.

Dessa fördelar sparar pengar och ger mer tid för detaljtillverkning på maskinen.

Hur Primo Radio Part Setter fungerar

Detaljinställaren är monterad på maskinens spindel och flyttas av maskinen under mätcykeln. När detaljinställarens mätspets rör vid arbetsstycket skapas en noggrann triggersignal. Denna skickas, via radioöverföring, till maskinens styrenhet, som registrerar arbetsstyckets position.

Egenskaper och fördelar:

  • Repeterbarhet på 1 μm 2σ för att säkerställa att resultaten är samma varje gång en detalj ställs in.
  • Robust och pålitlig under tuffa förhållanden.
  • Säker frequency hopping spread spectrum (FHSS)-radioöverföring för att upprätthålla en pålitlig anslutning.