Hoppa över navigering

Programvara för dataanalys vid laserkalibrering erbjuder nya möjligheter inom funktioner och flexibilitet

Renishaws produkter inom laserkalibrering har kraftfullt förbättrats med lanseringen av programvaran XCal-View. Detta är ett helt nytt analyspaket inom laserdata för användning med data från de väldigt framgångsrika laserkalibreringssystemen XL-80 och ML10 samt kalibreringsinstrumentet XR20-W för roterande axlar.

September 2013

Renishaws produkter inom laserkalibrering har kraftfullt förbättrats med lanseringen av programvaran XCal-View. Detta är ett helt nytt analyspaket inom laserdata för användning med data från de väldigt framgångsrika laserkalibreringssystemen XL-80 och ML10 samt kalibreringsinstrumentet XR20-W för roterande axlar.

XCal-View compare - allows overlay of data sets from different tests

Tack vare den nya programvaran får användare bättre kontroll vid dataanalys än någonsin tidigare. Detta uppnås genom helt nya funktioner som innefattar enkel datamanipulering och mycket större flexibilitet beträffande hur data kan jämföras, visas och formateras.

XCal-View tillhandahåller analys av de vanligast förekommande mättyperna vid kalibrering av CNC-verktygsmaskiner. Användare har tillgång till mätanalys av linjära och roterande former samt vinklar, rakhet, vinkelräthet och parallellitet. Analys stöds för datafiler från Renishaws program LaserXL, RotaryXL och Laser10, vilket innebär att samtliga av Renishaws laseranvändare tillgodoses.

Nya funktioner

De nya funktionerna som är tillgängliga med XCal-View omfattar:

  • Ett grundligt omarbetat grafiskt användargränssnitt (GUI) med betoning på användarvänlighet utan att offra varken prestanda eller kvalitet vid analys.
  • Nya analysstandarder, dvs. ISO 230-2:2006 (och motsvarande JIS B och GB/T-standarder).
  • Jämförelse av datauppsättningar – med nya komparativa egenskaper kan användare jämföra 2 överlappande grafiska datauppsättningar. Den här funktionen är särskilt värdefull vid observation av effekterna av felkompensering.
  • Nollpunktsförflyttning (Zero Point Shifting) – en ny fantastisk funktion som gör det möjligt för användare att kompensera data så att den visade och effektiva nollpositionen (0) skiljer sig från den som ställdes in vid hämtning av data. Detta är särskilt användbart för användare vid felkompensering i roterande axlar.
  • Rapportering, delning och export. Tack vare ny PDF-utskrift, PDF-rapportering och kopieringsfunktion är delning och hämtning av dataanalys enklare än någonsin tidigare.
  • Allmän felkompensering – felkompensering har kraftigt förbättrats och är mer effektiv och lättanvänd.
XCal-View error compensation - showing measured data and overlay of expected compensated performance

Alla nya och förbättrade egenskaper i XCal-View ger betydande förbättrad upplevelse för användaren, ökad analyshastighet tillsammans med en hög användaranpassning och styrning. Allt detta innebär ett värdefullt tillskott för alla användare av Renishaws utrustning inom laserkalibrering.

Framför allt är XCal-View den första delen av en planerad programvarusvit för datainläsning, analys och felkompensering. Tidiga användare gynnas därmed inte bara vid framtida uppgraderingar av XCal-View utan också av nära integration av kommande extramoduler.

Mer information om Renishaws produkter inom kalibrering och prestandaövervakning finns på www.renishaw.se/calibration

Nedladdningar

Alla bilder och all text – copyright Renishaw

Registrera dig för nyhetsbrev

Registrera dig och få regelbundna nyhetsuppdateringar från Renishaw