Hoppa över navigering

QUANTiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med RTLC40 linjär skala

Egenskaper

 • Frigångstolerans vid användning ±0,3 mm
 • Digital eller analog utmatning direkt från läshuvudet
 • Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
 • Upplösningar ner till 50 nm
 • Hastighet upp till 24 m/s
 • Mycket hög motståndskraft mot smuts
 • Optisk IN-TRAC™ referensmarkering

Fördelar

 • Enkel installation
 • Inget separat gränssnitt behövs
 • Kompatibel med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 för enkel felsökning, krävande installationer och service
 • Kan användas med skala av tejp- och bär-typ
Genomskinligt område för webbplats-banners

Vad är QUANTiC?

Pulsgivarserien QUANTiC är Renishaws inkrementella öppna optiska pulsgivare med alternativ för digital eller analog utmatning, bra mätteknik, höghastighetsprestanda och enkel installation och uppsättning. Du kan få tillgång till diagnostisk information genom att använda den separat sålda Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100- och ADT View-programvaran under installationen eller för diagnostik och felsökning på fältet. Hastigheter på upp till 24 m/s kan nås för att uppfylla de mest krävande rörelsestyrningsbehoven. QUANTiC-pulsgivaren har en upplösning ner till 50 nm och kan konfigureras på många olika sätt, vilket gör det enkelt att optimera. Dynamisk signalbearbetning ger förbättrad signalstabilitet för att uppnå överlägsen prestanda från ditt rörelsestyrningssystem.

Vad är RTLC40-skalan?

RTLC40 är en tejpskala med låg profil av rostfritt stål med inkrementella graderingar med 40 µm upplösning och IN-TRAC referensmarkeringar som fritt kan väljas av kunden. Den finns två nivåer av noggrannhet - standard med ±15 µm/m och hög noggrannhet med ±5 µm/m. Båda kan levereras i längder upp till 10 meter (längder över 10 meter på begäran). Två monteringsalternativ finns tillgängliga, vilka båda möjliggör oberoende värmeutvidgning och har bekvämligheten hos en tejpskala.

 • RTLC40 kan användas med det revolutionerande skalsystemet FASTRACK™. Med detta system kan ett spår läggas snabbt och enkelt utan att fästhål behövs. En engångsdistans tas bort och tejpskalan matas sedan in i spåret.
 • RTLC40-S läggs på substratet med självhäftande tejp. Det självhäftande materialet fungerar på så sätt att det möjliggör att skalan expanderar oberoende från substratet.

För att slutföra installationen fästs båda typerna av skala vid en punkt för att ge en referensposition.

Varför välja detta pulsgivarsystem?

Enkel installation

I OEM-applikationer är maskinbyggtiden kritisk, då tidsbesparing vid komponentinstallationen möjliggör kortare ledtider i tillverkningen och i slutändan högre lönsamhet. QUANTiC-pulsgivarserien hjälper till att uppfylla detta behov med sina större installationstoleranser för en inkrementell produkt (tippningstolerans ±0,9° och frigångstolerans ±0,2 mm) och integrerad LED för inställning på läshuvudet. Med förbättrade installationstoleranser drar produktionen nytta av en snabbare installationsprocess, minskade omkostnader och en ökning av genomströmningen.

Universellt digitalt och analogt pulsgivarsystem

QUANTiC-pulsgivaren är tillgänglig med 1 Vpp analog utmatning med industristandard för enkel integrering med kundernas interpoleringselektronik eller med digital interpolering med hög hastighet inbyggd i läshuvudet. Med de olika konfigurationerna för digital utmatning som finns tillgängliga kan användaren optimera sitt systems hastighet och upplösning i enlighet med dennes rörelsestyrningsbehov. Dessutom fungerar QUANTiC-läshuvudet med både linjära och roterande (vinkel) skalor med olika noggrannhet. Det är snabbt och enkelt att installera, vilket gör det speciellt lämpligt för produktion med stora volymer.

Mycket hög motståndskraft mot smuts

QUANTiC-pulsgivarsystemet har hög tålighet mot smuts och föroreningar tack vare flera avancerade egenskaper hos designen. QUANTiC-läshuvuden är utrustade med Renishaws beprövade filtreringsoptik, som tar medelvärdet av många skalperioder och effektivt filtrerar bort icke-periodiska funktioner såsom smuts. Mätsignalerna förstärks ytterligare med flera algoritmer för elektronisk signalbearbetning såsom AGC (Auto Gain Control), AOC (Auto Offset Control) och ABC (Auto Balance Control). QUANTiC-pulsgivare har också ett tredje lager med signalfiltrering från en ny detektordesign som hjälper till att eliminera icke-harmoniska signalfrekvenser som kan uppstå på grund av föroreningar på skalan. Dessa signalbehandlingsfunktioner kombineras för att säkerställa ett lågt SDE (Sub-Divisional Error) och minimal signalvariation över föroreningar.

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (säljs separat)

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

QUANTiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

 • Fjärrkalibrering
 • Signaloptimering över hela axellängden
 • Indikation av läshuvudets upplösning
 • Gräns- och referensmarkeringsindikering
 • Avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
 • Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
 • Export och sparande av data

Tekniska data

Mätningsstandard

FASTRACK RTLC40: tejpskala i rostfritt stål med spårmonteringssystem

RTLC40-S: tejpskala i rostfritt stål med självhäftande tejp, för montering direkt på ett substrat utan FASTRACK-styrskenor

Läshuvudsstorlek (LxBxH)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Skalans upplösning

40 μm

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Noggrannhetsklass vid 20 °C

40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m
40 μm: ±15 μm/m

Referensmarkering

IN-TRAC-referensmarkeringar direkt inbäddade på RTLC40/RTLC40-S

Väljarmagnet(er) används för att identifiera vald referensmarkering

Gränslägesbrytare

Dubbla ändlägesbrytare

Skalans längd

FASTRACK: 100 mm till 25 000 mm

RTLC40/RTLC40-S: 20 mm till 10 000 mm

(> 10 000 mm på begäran)

Maximal hastighet

Analog

Digital

Se datablad för detaljerad information

Upp till 20 m/s

Upp till 24 m/s

SDE (Sub-Divisional Error)

Analog

Digital


Normalt < ±120 nm

Normalt < ±80 nm

Dynamisk signalstyrning

Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control), ABC (Auto Balance Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under många olika driftförhållanden

Inkrementella signaler

Analog

Digital


1 Vpp (40 µm)

RS422 (10 μm till 50 nm)

Elektrisk anslutning

Kabellängder på 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m och 3 m med D-typkontakt (9 och 15 stift) eller rund in-line-anslutning (12 stift)

Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 3 m med 14-vägs JST-kontakt

Strömförsörjning

Analog

Digital

5 V –5 %/+10 %

Normalt 150 mA fullt terminerad

Normalt 200 mA fullt terminerad

Vibration (under drift)

100 m/s2 max vid 55 Hz till 2 000 Hz, 3 axlar

Stötar (under drift)

500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axlar

Arbetstemperatur

0 °C till +70 °C

Försegling

IP40

Se datablad för fullständig information.