Hoppa över navigering

Denna sida finns för närvarande inte på ditt språk. Du kan översätta den automatiskt med Google Translate. Vi ansvarar inte för att tillhandahålla denna tjänst och vi har inte kontrollerat översättningsresultaten.
Kontakta oss om du behöver ytterligare hjälp.

Raman patents

Renishaw prides itself on innovation and protects its intellectual property with patents. The following patents and patent applications cover aspects of Renishaw's spectroscopy technology which are unique.

Features of the inVia™ confocal Raman microscope and features of similar products are the subject of one or more of the following patents:
US 7170595, CN 101473201, EP 2035793, JP 5059106, US 8009289, CN 101523170, EP 2076742, JP 5614987, US 8456628, CN 101583896, EP 2115516, JP 5244819, US 8254022, CN 101589297, EP 2106538, JP 5443171, US 8179526, CN 101675326, EP 2142895, JP 5163993, US 8305571, CN 101925806, EP 2243008, IN 312038, JP 5992143, CN 103534565, EP 2705338, JP 6023177, US 9784621, CN 10487095, JP 6294333, CN 105849530, JP 6523264, CN 107407640, US 10876894, US 10067058.

Features of the Virsa™ Raman analyser and features of similar products are the subject of one or more of the following patents:
CN 101473201, EP 2035793, JP 5059106, US 8009289, CN 101583896, EP 2115516, JP 5244819, US 8254022, CN 101675326, EP 2142895, JP 5163993, US 8305571, CN 103534565, EP 2705338, JP 6023177, US 9784621, CN 10487095, JP 6294333, US 10067058.

Features of the RA800 Raman analyser series and features of similar products are the subject of one or more of the following patents:
US 7170595, CN 101473201, EP 2035793, JP 5059106, US 8009289, CN 101523170, EP 2076742, JP 5614987, US 8456628, CN 101583896, EP 2115516, JP 5244819, US 8254022, CN 101589297, EP 2106538, JP 5443171, US 8179526, CN 101925806, EP 2243008, IN 312038, JP 5992143, CN 103534565, EP 2705338, JP 6023177, US 9784621, CN 103534578, EP 2710353, JP 6091493, CN 10487095, JP 6294333, CN 105849530, JP 6523264, US 10067058.

Features of the RA802 pharmaceutical analyser and features of similar products are the subject of one or more of the following patents:
US 7170595, CN 101473201, EP 2035793, JP 5059106, US 8009289, CN 101523170, EP 2076742, JP 5614987, US 8456628, CN 101583896, EP 2115516, JP 5244819, US 8254022, CN 101589297, EP 2106538, JP 5443171, US 8179526, CN 101925806, EP 2243008, IN 312038, JP 5992143, CN 103534565, EP 2705338, JP 6023177, US 9784621, CN 10487095, JP 6294333, CN 105849530, JP 6523264, US 10067058.

Features of the RA816 biological analyser and features of similar products are the subject of one or more of the following patents:
US 7170595, CN 101473201, EP 2035793, JP 5059106, US 8009289, CN 101523170, EP 2076742, JP 5614987, US 8456628, CN 101583896, EP 2115516, JP 5244819, US 8254022, CN 101589297, EP 2106538, JP 5443171, US 8179526, CN 101925806, EP 2243008, IN 312038, JP 5992143, CN 103534565, EP 2705338, JP 6023177, US 9784621, CN 10487095, JP 6294333, CN 105849530, JP 6523264, US 10067058.

Find out more