Hoppa över navigering

RCU10 kvadraturkompensering i realtid

Kompenseringssystem för kvadraturpositionsåterkoppling i realtid.

Kompenseringsenhet RCU10 och givare

När en laserinterferometer används i en omgivning utan vakuum behövs någon form av miljökompensation för att upprätthålla noggrannheten under varierade miljöförhållanden. Interferometriprincipen är beroende av våglängden hos laserljuset, en siffra som varierar något beroende på brytningsindexet hos luften som det färdas genom.

Miljöförändringar på ±1 °C i lufttemperaturen, ±3,3 mbar i lufttrycket eller 50 % variation i den relativa luftfuktigheten orsakar en variation på 1 ppm i laservåglängden och de mätningar som utförs.

Inmatnings- och utmatningsparametrarna för en RCU10-enhet konfigureras med Renishaw Configuration Software (RCU-CS). Detta kan laddas ner från länken längst ner på sidan.

Egenskaper och fördelar

  • Noggrannhet - kompensering av brytningsindex för laserpulsgivare med lufttrycks- och temperaturgivare förbättrar noggrannheten till inom ±1 ppm.
  • Förbättrad avkastning -kompensering för värmeutvidgning i arbetsstycken och maskindelar med temperaturavkännare förbättrar repeterbarheten drastiskt.
  • Flexibilitet - RCU10 kan också användas för kompensering med många andra laser- och skalpulsgivare som tillhandahåller digitala signaler för feedback av kvadratur.

Konfigurera RCU10-system

Följande alternativ bör övervägas när du definierar ditt RCU10-system:

  • RCU10-kompenseringsenheter finns tillgängliga med eller utan en inbyggd tryckgivare (RCU10-PX-XX respektive RCU10-XX-XX)
  • För fleraxliga system kan upp till 6 RCU10 länkas samman via en seriell kommunikationslänk med hög hastighet. Vid användning som en del i ett fleraxligt system behövs endast en RCU10-PX-XX.
  • Lufttemperaturgivare
  • Materialtemperaturgivare

För att erhålla detaljnumret för det kompensationssystem som behövs för din individuella applikation, ange bara dina krav i de grå cellerna i RCU10-detaljnummergeneratorn. Den beräknar automatiskt det nödvändiga systemdetaljnumret som sedan kan användas för att begära en offert eller lägga en beställning.

Specifikationer

Egenskaper
Kompensering för brytningsindex och materialutvidgning
Noggrannhet±1 ppm*
DataformatDigital - RS422 kvadratur
Analog - 1 Vpp sinus/cosinus
UpplösningDigital - variabel till 10 nm
Analog - variabel till 20 µm
HastighetUpp till 5 m/s

* plus det högre av 3 ingångspulser och 1 utgångspuls för digitala utsignaler och ett ytterligare hastighetsberoende fel för vissa analoga utsignaler.

Separat sålda tillbehör

Ett antal separat sålda tillbehör finns också tillgängliga för användning med kompenseringsenheten RCU10.
A-8014-0670Seriell/USB-adapter
RCU10-DB-XXGivarfördelningsbox
RCU10-AC-X5Skyddad givarkabel (5 m längd)
RCU10-AT-XXLufttemperatursändare
RCU10-MT-XXMaterialtemperatursändare
Köp online

Nedladdningsbar programvara

  • Software download: RCU CS v2.0.5 [en]

    RCU CS is the RCU10 configuration software. It allows all the parameters and operational modes to be configured before the RCU10 may be used. It also provides an operational display to monitor the compensation process, environment and error status.

Produktinformation