Hoppa över navigering

Renishaw fokuserar på mätningshastighet, tillgänglighet och enkelhet på EMO 2015

Juli 2015

Renishaw, världsledande inom precisionsteknologi, visar sitt breda utbud av produkter för metrologi och additiv tillverkning på EMO 2015, som hålls i Milano, Italien, från 5:e till 10:e oktober. Produkter som kommer visas i hall 3, monter D15 inkluderar ny mjukvara för det flexibla mätsystemet Equator™, som möjliggör för användaren att enkelt skapa mätningsrutiner på bara några minuter, den nya metrologiprogramvaran MODUS 2 som förenklar programmeringen av koordinatmätmaskiner (CMM), ett nytt ”pay-as-you-go”-probsystem för verktygsmaskiner och en enkel enaxlig verktygsinställare. Ytterligare nya produkter kommer att lanseras före utställningen.

Dubbelprobsystemet Primo™ gör sin debut på europeiska branschmässor, ett system som ger alla fördelar med automatiserad inställning i en banbrytande ”pay-as-you-go”-affärsmodell. Med tanke på att probsystem är grunden i precisionstillverkning möjliggör det nya Primo-systemet avancerad tillverkning för företag av alla storlekar genom en kombination av minimala startkostnader, ett kostnadsfritt heltäckande träningspaket och omedelbart utbyte av delar.

Dubbelprobsystemet utgörs av Primo Radio Part Setter, Primo Radio 3D Tool Setter och Primo interface, plus tre ytterligare huvuddelar – Primo Credit Token, GoProbe-programvaran och Primo Total Protect som skyddar mot oavsiktliga probskador. Systemet levereras med en 6-månaders kredittoken som möjliggör obegränsad användning av Primo-dubbelprobsystemet under denna tid; när krediten går ut kan användaren helt enkelt köpa en ytterligare kredittoken för att förlänga användningstiden.

Den användarvänliga GoProbe-programvaran är också ny och levereras som standard med Primo-dubbelprobsystemet, och är en unik kombination av programvara, träningsmaterial och referensverktyg för användaren, inklusive nya appar för enheter med Apple iOS och Android. GoProbe är konstruerad för att göra det enkelt att använda Renishaws verktygsmaskinprober, innehåller kompletta cykler för detaljinställning, verktygsinställning och probinställning, men kräver ändå ingen tidigare erfarenhet av probning.

GoProbe-träningspaketet för självstudier, som inkluderar en e-learningkurs och en träningsdel att träna på, hjälper till att snabbt bygga upp kunskaper och självförtroende, så att processer kan optimeras så snabbt som möjligt. Det eliminerar behovet av omfattande kunskaper om G-koder, utan det enda som behövs är enkla enkelradskommandon, vilket också gör det enkelt att gå vidare från grundläggande manuella cykler till mer avancerade automatiserade cykler.

En annan nyhet för CNC-fleroperationsmaskiner är Primo™ LTS (length tool setter), ett enaxligt system som ger användaren möjlighet att snabbt ställa in verktygslängd, kontrollera om det finns verktygsbrott och kompensera för värmeutvidgning. Detta automatiserade system som är konstruerat för användning i de tuffaste miljöerna är upp till 10 gånger snabbare än manuella inställningsmetoder.

Ytterligare en innovation för EMO 2015, som möjliggör ”intelligent hastighet” vid verktygsmaskinprobning, är Inspection Plus med SupaTouch™-optimering. Detta nya programvarupaket fastställer och väljer automatiskt de högsta matningshastigheterna som verktygsmaskinen kan uppnå med bibehållen metrologisk noggrannhet. Det använder även intelligent beslutsfattande i cykeln för att välja antingen en- eller tvåtrycksprobning för varje mätningsrutin. Resultatet är minimala cykeltider och maximal produktivitet.

På EMO 2015 kommer Renishaw också visa den nya INTUO™-mätningsprogramvaran som nu erbjuds med det unika Equator-systemet, för att förenkla och automatisera mätningen av många olika detaljer, vilket minskar beroendet av kunskaperna hos användare som använder manuell mätutrustning. Detta paket utgör också ett idealiskt alternativ till ett flertal manuella enheter, som t ex skjutmått, mikrometer eller cylindrisk tolk.

Efter minimal träning tillåter mjukvaran INTUO programmeraren att skapa mätrutiner med hjälp av en detalj med maskinritning. Med aktivering av funktionen ”Feature Predict” använder programmeraren sin joystick för att ta ut punkter på varje funktion medan INTUO gör det mesta av jobbet genom att förutse typen av funktion, nominellt värde samt ett eventuellt toleransband. Det är sedan enkelt att justera programmet för att ändra antalet punkter eller att fördela dessa jämnt, och att matcha nominella värden samt toleranser till maskinritningen. Maskinoperatörer kan sedan enkelt välja och köra dessa program inom det användarvänliga Renishaw Organiser front-end Software.

Renishaw lanserar även Equator Button Interface (EBI), med enkla knapp-tryckkontroller för maskinoperatörer, där varken mus eller tangentbord behövs. EBI kan köras av personalen med handskar och påverkas inte av smuts från verkstadsgolvet.

CMM-operatörer som besöker EMO2015 kommer också att vara intresserade av att se hur programvaran MODUS 2 ger nya nivåer av enkelhet och effektivitet för programmering och körning av CMM. Baserat på det etablerade och högkompetenta MODUS platform, och genom att stötta Renishaws utbud av tre-och fem-axliga CMM sensorteknologier har vi tagit fram MODUS 2 med tanke på användarvänlighet, såsom ett nyskapande, lättlärt interface och snabbare programmering, vilket resulterat i nivåer utan tidigare motstycke av produktivitet med eller utan CAD-modell.

Användarens erfarenhet av MODUS 2 är skapad för att vara identisk oavsett om mjukvaran är kopplad till en ”live” CMM eller i en ”offline-miljö” där en utförlig simulering med hastighetskontroll tillåter mätsekvensutveckling och visualisering. Ytterligare innovationer inkluderar ”Off Surface” rörelseteknologi, intelligenta mätstrategier, automatisk rapportering samt en interaktiv virtuell CMM-miljö. Allt från enkel manuell maskinoperation till komplex detaljmätning på multi-axis-system anpassar MODUS 2 automatiskt till det relevanta uppdraget och erbjuder därtill passande funktion.

Besökare på EMO Milano kommer att kunna se och testa presentationerna av både GoProbe, INTUO och MODUS 2 vid Renishaws monter.

Renishaw utvecklar också kontinuerligt sin webbutik, med fokus på att erbjuda en användarvänlig miljö som ger kunderna tillgång till ett brett och växande sortiment av företagets metrologiprodukter dygnet runt. Webbutiken finns nu live i fjorton länder, fler länder tillkommer under detta år, och innehåller även Renishaw-fixturer för koordinatmätmaskiner (CMM), visuella system och Equator-systemet; ett stort utbud av precisionsmätspetsar, CMM-tillbehör såsom rack, probförlängare och TP20-moduler), och kredittokens för det nya PRIMO™-dubbelprobsystemet för verktygsmaskiner. Se www.renishaw.com/shop.

Nyheter: Renishaw lanserar fler nya produkter för EMO Milano 2015.

Om Renishaw

Renishaw är ett av världens ledande företag för konstruktions- och vetenskapsteknologi, med expertis inom precisionsmätning och hälsovård. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster som används inom så olika användningsområden som tillverkning av jetmotorer och vindkraftverk, tandvård och hjärnkirurgi. Vi är också världsledande inom området additiv tillverkning (som också kallas 3D-utskrift), där det är det enda företaget i Storbritannien som konstruerar och tillverkar industriella maskiner som ”skriver ut” detaljer från metallpulver.

Renishaw-gruppen har just nu fler än 70 kontor i 33 länder, med fler än 4 000 anställda, av vilka 2 600 personer är anställda i Storbritannien. Det mesta av företagets F&U och tillverkning utförs i Storbritannien, och för året som avslutades i juni 2015 nådde Renishaw en försäljning på 494,7 miljoner £, av vilket 95 % var export. Företagets största marknader är USA, Kina, Tyskland och Japan.

Nedladdningar