Hoppa över navigering

Renishaw lanserar fler nya produkter för EMO-mässan i Hannover 2011

Renishaw lanserar fler nya produkter som visas upp på EMO-mässan i tyska Hannover 19–24 september 2011.

8 augusti 2011

EMO 2011-logotyp

Renishaw, globalt verksam inom högteknologi, lanserar fler nya produkter som visas upp på EMO-mässan i tyska Hannover 19–24 september. Produkterna innefattar beröringsprober och programsystem som underlättar processtyrning på CNC-maskiner och en ny mätprob för ytjämnhet för koordinatmätmaskiner (CMM-maskiner).

De nya mätprodukterna visas upp tillsammans med andra anmärkningsvärda produkter som redan presenterats, inklusive ett nytt radikalt alternativ till traditionell dedikerad mätning, nya system för additiv tillverkning samt en 5-axlig prob för koordinatmätmaskiner.

Ny version av PC-baserat mätprobsprogram för fleroperationsmaskiner
Konstruerad linjegenerering på volymmodell Alla besökare på EMO 2011 kan se att Productivity+™ är en unik programlösning för integrering av mät- och processtyrningsfunktioner i bearbetningsprogram för CNC-maskiner. Productivity+ ger betydande fördelar jämfört med traditionella metoder, och eliminerar behovet av att lägga till mätcykler manuellt i G-koden. I stället används ett peka/klicka-system som baseras på importerade volymmodeller inom gränssnittet, ett system där befintliga CAM-användare omedelbart känner igen sig.

Productivity+ version 1.90 levereras från hösten 2011 och är redan det mest kraftfulla verktyget för mätningar som syftar till att styra tillverkningsprocesser. I Productivity+ har vi byggt vidare på de befintliga funktionerna och flexibiliteten, och systemet har nu fler funktioner för konstruerade programsatser (Constructed Statements), bättre fleraxliga funktioner, förbättrade rapportfunktioner och större möjligheter att ta fram specialmakron.

Ny sensor ger helautomatisk ytkvalitetsmätning på koordinatmätmaskiner
REVO® ytkvalitetsprob Renishaw har tagit fram en ny prob för företagets revolutionerande femaxliga REVO®-mätsystem som för första gången gör det möjligt att utföra ytkvalitetsinspektion som ett fullt integrerad rutin inom ramen för koordinatmätmaskinernas mätrutiner. Ytkvalitetsproben SFP1 har en mätkapacitet på 6,3 till 0,05 Ra och ger en unik och komplett plattform som eliminerar behovet av handhållna sensorer och behovet att flytta delar till kostsamma dedikerade mätmaskiner för ytkvalitetsmätning, något som sänker arbetskostnaderna och förkortar inspektionsledtiderna. Besökare på EMO Hannover kan se att användare av koordinatmätmaskiner nu kan växla automatiskt mellan detaljavsökning och ytkvalitetsmätning, och alla analysfunktioner presenteras i en enda mätrapport.

Renishaw på EMO Hannover 2011

Nedladdningsbara filer

Alla bilder och all text – copyright Renishaw

Nyhetsuppdateringar

Registrera dig och få regelbundna nyhetsuppdateringar från Renishaw