Hoppa över navigering

Renishaw presenterar den nya fleraxliga kalibratorn XM-60

September 2016

Fleraxliga kalibrator XM-60 kan mäta alla sex frihetsgrader från en enda uppställning, i alla orienteringar för linjära axlar. Den ger en avsevärd förbättring av enkelhet och tidsbesparing jämfört med konventionella lasermätningstekniker.

Mätning av sex frihetsgrader med XM-60

När kraven på toleranser för komponenter ökar måste tillverkarna nu ta hänsyn till alla felkällor från maskinens tillverkande delar. Både vinkelfel, linjära fel och rakhetsfel. XM-60 samlar in alla dessa fel med en enda uppställning. Den fleraxliga kalibratorn XM-60 är utvecklad för verktygsmaskinsmarknaden, och kompletterar Renishaws utbud av kalibreringsprodukter, som inkluderar Lasersystem XL-80, Kalibrator för roterande axlar XR20-W och Trådlös ballbar QC20-W. XM-60 använder Miljökompensatorn C-80 för att korrigera för omgivningsförhållandena.

Den fleraxliga kalibratorn XM-60 har ett lasersystem med hög noggrannhet som använder unik teknologi med ett patenterat system för optisk mätning av lutningsvinkeln och start via fiberoptik. Den kompakta startenheten är åtskild från laserenheten, vilket minskar värmeeffekterna vid mätpunkten. Den kan monteras direkt på maskinen på sidan, upp och ner eller till och med på baksidan, vilket är speciellt användbart i områden där åtkomsten till maskinen är begränsad.

Att minska osäkerheten i mätningen är avgörande för alla användare. Renishaws XM-60 är utvecklad för att mäta maskinfel direkt, vilket minskar den försämring av noggrannheten som kan orsakas av den komplexa matematik som används för vissa alternativa mättekniker. Direktmätning gör jämförelser av resultaten före och efter maskinjusteringar till en snabb och enkel uppgift med användarens existerande detaljprogram för XL-80-mätning. Mottagaren är helt trådlös och drivs av laddningsbara batterier. Inga kablar släpas med under maskinrörelserna, vilket kan försämra noggrannheten eller bryta laserstrålen under mätningen.

Prestandan hos varje fleraxlig kalibrator XM-60 är spårbar till internationella standarder, och varje enhet certifieras också före leveransen. Detta innebär att användarna kan lita på att deras system levererar den specificerade noggrannheten dag-efter-dag där det räknas - på arbetsplatsen.

För att stödja lanseringen av den fleraxliga kalibratorn XM-60 släpps en ny version av Renishaws CARTO-programvarupaket för att vägleda användarna genom mätprocessens arbetsflöde. I CARTO 2.0 ingår Capture och Explore, applikationer som redan utför datainsamling och analys för laserinterferometersystemet XL-80. CARTO-användargränssnittet kan enkelt konfigureras för att passa användarens önskemål, med möjlighet att ändra teman och anpassa displayerna. Det är lämpligt för surfplattor och har expanderbara menysektioner för enkel användning på kompakta skärmar. Testmetoderna sparas automatiskt, så vid upprepade tester kan användaren enkelt hämta ett tidigare test.

XM-60 på maskinens Z-axel

Capture 2.0 har en helt ny detaljprogramgenerator som stödjer styrenheterna Fanuc 30, Heidenhain 530, Mazak Matrix och Siemens 840D. Fler kommer i senare utgåvor. Det har avancerade funktioner för att automatiskt ställa in fördröjningstiden i programmet, baserat på den medelvärdesperiod som väljs av användaren, och ett ”matchad tid”-läge för att hjälpa till med tidsbaserad insamling när XL-80-systemet används. I XM-60-läge använder Capture 2.0 kalibratorns rakhetsmätningsfunktion för att underlätta användningen.

XM-60 ger användaren kraftfull kapacitet för maskindiagnostik genom mätning av alla frihetsgrader med ”ett enda tryck”. Genom att samla in tre linjära och tre rotationsfelkällor vid alla mätningar kan användaren upptäcka källan till felen, istället för effekten som ofta ses när endast linjär mätning utförs. Hanteringen av all denna data utförs av Explore 2.0-applikationen, som visar en sammanställning av alla sex datakanalerna, som var och en kan visas mot många olika internationella standarder. Dessa stora datavolymer hanteras också enkelt i Explore 2.0. En användardefinierad tagg kan tilldelas till alla tester, eller grupper av tester, som sparats i databasen, och data kan sedan filtreras med dessa taggar.

Renishaws fleraxliga kalibrator XM-60 levereras i en robust Peli™-systemlåda, med utrymme för tillbehör och XC-80-kompensatorpaket. Lådan har konstruerats för säker förvaring och transport av lasersystemet, och för många applikationer kan laserenheten lämnas i lådan under mätningen, vilket förenklar uppställningen. Ett separat sålt fixtureringspaket finns tillgängligt för att hjälpa till att montera XM-60 på maskinen. Paketet levereras i en transportlåda för att underlätta transporten.

Nedladdningar

Fler bilder, videor, personalinformation och information om Renishaw och dess produkter finns på vår Mediacentral.