Hoppa över navigering

Renishaw QC20-W ballbar; ny trådlös produkt med funktioner för volymetriska tester

Renishaw har lanserat en efterföljare till det väletablerade ballbarsystemet QC10; ett verktyg som används över hela världen för att bedöma positionering av maskinbearbetningsverktyg och prestandan i servosystem.

QC20-W med testbågar i tre plan Ballbarsystemet QC20-W är en helt ny konstruktion med en Renishaw-utvecklad linjär givare och trådlös Bluetooth®-teknik. Den här konstruktionen erbjuder fördelar i enkel användning och förbättrad hållbarhet och gör det möjligt att använda QC20-W vid tester även vid tillverkning med ”stängda luckor”, där åtkomsten till kablaget kan innebära utmaningar som rör säkerhet och arbetsrutiner.

Diagnos och kvantifiering av positioneringsfel i verktygsmaskiner 

Den nya konstruktionen möjliggör också tester i tre (3) rätvinkliga plan genom en enda referenspunkt. En enkel inställning av maskinvaran möjliggör snabbare tester och förmågan att ta fram en representativ volymetrisk mätning av positioneringens noggrannhet. Nya QC20-W ballbar bygger på principen om ett enkelt CNC-cirkulärprogram och kraftfull analys. Dessa kan sammantaget utföra snabba diagnoser och kvantifieringar av maskinpositioneringsfel inklusive felinställda servon, förspänningsfel, språng, repeterbarhet, skalfel och maskingeometri, och dessutom ge ett totalvärde på cirkelformens fel.

Ballbar 20 – volumetrisk analys Systemprogrammet i Ballbar 20-systemet har utökats och ger nu ännu högre flexibilitet vid tester och rapporter. QC20-W-paketet levereras som ett nykonstruerat och robust systemhölje som innehåller utrymme för de vanligaste tillbehören.

QC10-systemet har många tusentals etablerade användare, och Renishaw har vidtagit omfattande åtgärder för att se säkerställa bakåtkompatibiliteten med QC10-systemet. Detta minimerar kostnaderna och avbrotten vid uppgradering eller arbete jäms med befintliga QC10-system.

Ballbar-längderna är identiska med QC10, så att alla befintliga testrutiner kan överföras till testmallar, CNC-program, och rutinerna kan fungera och testas. Det krävs bara minimal utbildning vid uppgradering, och det mesta fokuserar på att göra operatörerna bekanta med de nya funktionerna. Ballbar 20 är också kompatibelt med QC10-system eftersom filformatet är oförändrat. Detta gör att både gamla och nya maskiner kan kontrolleras med samma programvara.

Kostnadseffektiv uppgradering för befintliga användare av Renishaw ballbarsystem

QC20-W-uppgraderingskit i QC10-väska Ett uppgraderingspaket finns tillgängligt för befintliga användare av QC10 ballbarsystem, till ett mycket konkurrenskraftigt pris, och i synnerhet om användarna tar hänsyn till kostnaden för en kommande omkalibrering av deras befintliga QC10-ballbar. Uppgraderingspaketet levereras som standard med en insats som passar i den vanliga QC10-höljet, med ett nytt systemhölje och extra maskinvara för att utföra de nya testerna i tre (3) plan som tillval.

Under de senaste 15 åren har Renishaws teleskopiska ballbarsystem QC10 och QC20-W fått stort erkännande som den bästa och mest praktiska metoden att snabbt kontrollera maskinbearbetningsverktygens positionsegenskaper. Nya QC20-W säkerställer att Renishaws ledande position inom det här området kommer att utökas.

Bakgrund till tester på verktygsmaskiner med Renishaw ballbar

Att kunna fastställa kapaciteten hos en verktygsmaskin före maskinbearbetningen och att kunna utföra detaljinspektioner efter bearbetningen kan innebära stora minskningar av kassationer och stilleståndstider. Detta kan också göra det möjligt att sänka tillverkningskostnaderna.

Kalibrering av maskinverktyg med QC20-W trådlöst ballbarsystem Tusentals Renishaw QC10 ballbarsystem används av maskintillverkare, slutanvändare, service- och underhållsföretag och återförsäljare vid tester före produktion, program för förebyggande underhåll, tester av nya maskiner, maskingradering och jämförelser, samt maskinkontroller efter ”krascher”. Tester med ballbarsystemet Renishaw QC10 är så enkla och effektiva att många användare specificerar ett ballbar-test innan någon ny komponentbatch påbörjas. Renishaws ballbar har blivit ett viktigt verktyg som har påverkat hur användare världen över tänker på verifiering av verktygsmaskinernas prestanda.

Tidig avkänning av felen med ballbarsystemet gör det möjligt att nå optimal effektivitet i schemaläggning av underhåll och reparationer. Förutom att isolera fel ger ballbarsystemet också möjlighet att optimera processen. Ballbarsystemet QC10 har i korthet utvecklats till mycket mer än bara ett verktyg för ”överensstämmelse” med kvalitetssäkringssystemet.

Det har skett en snabb utveckling i användningen av allmänt erkända standarder för kvalitetssystem, t.ex. ISO 9000 samt implementeringen av Six Sigma-programmen. Dessa har inneburit ökade behov av att definiera och mäta faktorer som påverkar processegenskaperna. Ett ballbarsystem erbjuder en praktisk lösning på dessa behov.

QC20-W med kurva Det nuvarande ekonomiska klimatet i världen, och allt mer öppna marknader, betyder att kravet på att säkna produktionskostnaderna är viktigare än någonsin. Något som står högt på många produktionschefers agenda är att minimera mängden kassationer och omarbetningar. Reparation och underhåll ska endast utföras när det finns behov, så att direkta kostnader kan sänkas och produktionsförlusterna minimeras vid stopp. Renishaws program för ballbarsystemet skapar automatiskt en diagnos baserad på inlästa data så expertmässiga beslut kan tas även av den som inte själv är expert. Detta är mycket smidigt när tillgången på tillräckligt utbildad personal är ett ökande problem.

Renishaws nya ballbarsystemet QC20-W ger lösningen på alla dessa problem, och en viktig del i detta är dess enkla implementering och värdet på den information som ges.

Läs mer om om Renishaws system för Laserkalibrering och övervakning av maskinens prestanda.

Varumärket Bluetooth och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och Renishaw plc använder alla sådana varumärken under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

 

Hela artikeln

 • News release: Renishaw QC20-W ballbar; new wireless product with volumetric testing capability News release: Renishaw QC20-W ballbar; new wireless product with volumetric testing capability [en]

  Renishaw has announced the launch of a successor to its well established QC10 ballbar system; a tool adopted worldwide for the assessment of machine tool positioning and servo control performance. The QC20-W ballbar is a completely new design featuring a Renishaw developed linear sensor and Bluetooth® wireless technology. This design offers benefits in ease of use and enhanced durability and allows the QC20-W to be used for testing even in “closed door” manufacturing, where access for wiring can raise safety and procedural issues.

  [911kB]

Ladda ner redigerare

 • News release: Renishaw QC20-W ballbar; new wireless product with volumetric testing capability [en]

  Renishaw has announced the launch of a successor to its well established QC10 ballbar system; a tool adopted worldwide for the assessment of machine tool positioning and servo control performance. The QC20-W ballbar is a completely new design featuring a Renishaw developed linear sensor and Bluetooth® wireless technology. This design offers benefits in ease of use and enhanced durability and allows the QC20-W to be used for testing even in “closed door” manufacturing, where access for wiring can raise safety and procedural issues.

  [144kB]

Bilder