Hoppa över navigering

Renishaws HS20 laserpulsgivare erbjuder långsiktigt stöd för kritiska applikationer

En grundligt uppdaterad efterträdare till Renishaws väletablerade laserpulsgivare HS10 för långa avstånd kommer att lanseras på EMO-mässan 2013. Tack vare en räckvidd på upp till 60 m har man funnit flera tillämpningsområden för stora maskinverktyg inom flygindustrin.

10 juni 2013

HS20 med optik och laserstrålarEn grundligt uppdaterad efterträdare till Renishaws väletablerade laserpulsgivare HS10 för långa avstånd kommer att lanseras på EMO-mässan 2013. Tack vare en räckvidd på upp till 60 m har man funnit flera tillämpningsområden för stora maskinverktyg inom flygindustrin.

Renishaw har bevisat sitt engagemang gentemot marknaden genom att nu lansera den nya modellen HS20 som efterträdare till de många HS10-enheter sålda under 1990-talet, och vilka nu når slutet av sin livslängd. Detta är en monteringsklar utbytesdel för den befintliga HS10-produkten, nödvändig för att minimera eventuella komplikationer för användaren vid installation. Produkten är helt reviderad inuti och innehåller många av de beprövade komponenterna från Renishaws befintliga kalibreringslaser XL-80. Kretskorten använder den senaste ytmonteringstekniken (egentillverkat på Renishaw), vilket ger ett mer robust och pålitligt utförande.

24 volt ingångar för installationer med betydande avstånd mellan lasern och Renishaws RCU10-enheter för kvadraturkompensering i realtid. Detta gör att man undviker effekttappet vid kablar med flera ledare. Tack vare RCU10-enheterna kan noggrannheten behållas även under växlande miljöförhållanden.

Bakgrund

Att kunna fastställa kapaciteten hos verktygsmaskiner före maskinbearbetning och att kunna utföra detaljinspektioner efter bearbetningen kan innebära stora minskningar av kassationer och stilleståndstider. Detta kan också göra det möjligt att sänka tillverkningskostnaderna.

På stora maskinverktyg (vanligtvis inom flyg- och fartygsindustrin) är detta ännu viktigare på grund av de tillverkade komponenternas storlek och kostnader (interna materialkostnader plus de kostnaderna som tillkommer vid väldigt strikt kvalitetssäkring och kontrollprocedur) samt på grund av kostnaderna för bearbetningsprocessen (användning av väldigt dyra maskiner under många timmar). Samtidigt kan det vara svårt att lägga traditionella linjära skalor noggrant eftersom de är känsliga för värmeutvidgning, vilket kan bli dyrt vid långa avstånd.

Men tack var laserpulsgivaren har maskinverktyget samma precision som vid lasermätning, vilket normalt sett bara förknippas med kalibreringslasrar. Dess mätningar är oberoende av maskinens värmeutvidgning och i drift levererar de extremt hög repeterbarhet och tillförlitlighet. De är enkla att installera, ställa in och rikta in.

Introduktionen av nya stora maskiner för flygtillämpningar (inklusive vattenskärningsverktyg med högt tryck för sammansatta paneler) innebär att det finns en marknad för nya laserbaserade pulsgivarsystem. Renishaw tar sig an utmaningen med HS20 laserpulsgivare och garanterar fortlöpande support till denna specialsektor inom maskinverktygsmarknaden.

Mer information om Renishaws laserpulsgivare HS20 för långa avstånd finns på www.renishaw.com/HS20

Nedladdningar

Registrera dig för nyhetsbrev

Registrera dig och få regelbundna nyhetsuppdateringar från Renishaw