Hoppa över navigering

Renishaws nya Compensate-programvara förenklar volymetrisk kompensering

Augusti 2019

Renishaw Compensate är ett nytt tillägg till CARTO-programvarupaketet. Med det kan de som använder en fleraxlig kalibrator XM-60 införa volymetrisk kompensering för verktygsmaskiner med en snabb och enkel process.

Minska kassationer och maskinstillestånd

Även när verktygsmaskiner är nya finns det positioneringsfel i flera frihetsgrader som varierar över arbetsvolymen. Maskinens prestanda försämras under den normala livslängden på grund av mekaniskt slitage. Detta gör det ofta svårt att uppnå de önskade toleranserna, vilket leder till en ökad andel skrot. När volymetrisk kompensering används applicerar verktygsmaskinens styrenhet automatiskt en korrigering för att minska dessa fel. Denna process kan utföras snabbt genom att samla in kalibreringsdata med XM-60 och använda Compensate för att skapa en tabell för volymetrisk kompensering. Resultatet är konsekvent prestanda över hela arbetsvolymen.

Perfekt lösning för volymetrisk kompensering

XM-60 har etablerat sig som den marknadsledande lösningen för direkt mätning av alla sex frihetsgrader (linjär, vertikal och horisontell rakhet, tippnings-, girnings- och lutningsfel) på en verktygsmaskinsaxel. Dessa sex frihetsgrader mäts samtidigt och med automatisk detektering av teckenfel undviks misstag under databearbetningen. Mätningen är oberoende av gravitationen, så den kan användas för att mäta X-, Y- eller Z-axeln och även diagonala rörelser. Allt detta gör XM-60 till den perfekta lösningen för volymetrisk kompensering.

Compensate är kompatibelt med Siemens 840D Solution line-styrenheter som har Siemens VCS-tillvalet (A3, A5 eller A5 plus) installerat. Fler alternativ för styrenheter blir tillgängliga i kommande versioner.

För att få veta mer om Compensate-programvaran och den fleraxliga kalibratorn XM-60, besök Renishaw på EMO Hannover 2019 (16–21 september, hall 6, monter D48).

Nedladdningar

Fler bilder, videor, personalinformation och information om Renishaw och dess produkter finns på vårt Mediacenter.