Hoppa över navigering

REVO – snabbare kalibrering

Kalibrering av traditionella CMM kräver en hel del tid, som annars kan användas för detaljmätning.

REVO-systemet sparar tid regelbundet då kalibreringsprocessen upprepas för att uppfylla kvalitetskraven, vilket säkerställer maximal tillgänglighet för koordinatmätmaskinen för detaljmätning.

REVO-kalibrering på referenskulan

Kalibrering av traditionella CMM kräver en hel del tid, som annars kan användas för detaljmätning. Den unika kalibreringsteknik som tagits fram för REVO fastställer den faktiska huvud- och probgeometrin, vilket medger mätning i valfri position med en enda operation, vilket reducerar kalibreringstiden dramatiskt.

Om koordinatmätmaskinen används för flera detaljer kräver de vanligen cirka 40 huvudorienteringarna ungefär två timmars kalibrering, medan REVO bara behöver en fast tid på 20 minuter.

Denna tidsbesparing ökar allt eftersom kalibreringsprocessen upprepas regelbundet för att uppfylla kvalitetskraven, vilket säkerställer maximal tillgänglighet för koordinatmätmaskinen för detaljmätning.