Hoppa över navigering

REVO 5-axligt mätsystem

Ett REVO®-system möjliggör skanning med hög prestanda, kontaktfri inspektion och analys av ytkvaliteten på en enda koordinatmätmaskin

5-axligt multisensor-mätsystem

REVO-systemet använder synkroniserade rörelser och 5-axlig mätningsteknologi för att minimera de dynamiska effekterna av koordinatmätmaskinens rörelser vid ultrahöga mäthastigheter.

Detta uppnås genom att låta REVO-2-huvudet utföra den snabba och krävande rörelsen medan koordinatmätmaskinen rör sig långsamt och linjärt. Användning av en avkännande prob med flexibel spets bidrar ytterligare till systemets noggrannhet och prestanda. Det löstagbara probsystemet, som används tillsammans med en kostadseffektiv växlare, ger ökad systemflexibilitet.

Hastighet, noggrannhet, flexibilitet

REVO hastighet + noggrannhet

Som en ny installation eller en ackrediterad uppgradering möjliggör det 5-axliga mätsystemet REVO:

 • Ytfinhetsmätning och inspektion av mått.
 • 15 % till 50 % cykeltidsbesparing.
 • Maximalt genomflöde, minimal kapitalinvestering.
REVO – 5-axlig mätning, komplett lösning

Ny eBok: REVO 5-axlig mätteknologi

REVO 5-axlig mätning ePub

Höghastighetsmätning.

 • Upp till 500 mm/sek som ger ett ökat detaljgenomflöde
 • Datasamlingskapacitet på upp till 4 000 punkter per sekund.
 • Inproduktiva förflyttningar mellan mätningar reduceras med steglös positionering och 5-axlig rörelse
 • Snabb kalibrering med beräknade positioner innebär mer tid för mätning

Hög systemnoggrannhet

 • 5-axlig skanning minimerar CMM-rörelsen och tillhörande dynamiska fel
 • Reducerat slitage på mätspetsen genom extremt låga scanningkrafter
 • Åtkomst till svåra geometrier förenklas med steglös positionering och - femaxlig rörelse
 • Spetsavkänning bidrar ytterligare till systemets noggrannhet och flexibilitet

Stor flexibilitet

 • Maximal räckvidd upp till 800 mm från mitten av huvudets rotation
 • Multisensor-prob och funktion för byte av mätspets
 • Renishaw UCCserver-programvarupaket (baseras på I++ DME-kommandoprotokollet) tillhandahåller gränssnittet för REVO-2-kontroll
 • Det avtagbara probsystemet, som används tillsammans med en kostadseffektiv växlare, ger ökad systemflexibilitet
REVO-2

REVO multisensorsystem

Styrenhetssystem

Den 5-axliga mätteknologin är inbyggd i Renishaws UCC S5-styrenhet för koordinatmätmaskiner, vilken utgör basen för det 5-axliga mätsystemet – 3 maskinaxlar plus huvudets 2 roterande axlar. Patenterad teknologi i UCC S5 ger tillgång till unika rörelsekommandon, synkronisering och kapacitet för 5-axlig mätning.

För att komma upp i de höga skanningshastigheterna är det viktigt att det 5-axliga mätsystemet har en helt integrerad styr-/reglerslinga. Detta åstadkoms med Renishaws UCC S5 och SPA3-system.

Mer information om styrenhetssystem.

Växlingsrack för REVO-systemet

Växlingsrack för REVO-2

Växlingsracket för REVO-systemet är konstruerat för att möjliggöra automatisk växling av prober och mätspetshållare på en koordinatmätmaskin. Det huvudsakliga syftet med systemet är att förbättra flexibiliteten och förmågan att använda och förvara längre mätspetsar och större stjärnkonfigurationer.

För optimala mätresultat ska REVO-prober och mätspetshållare växlas automatiskt med REVO-växlingsportar (RCP TC-2, RCP TC-3 and RCP2) och ett flexibelt växlingsrack (FCR25). Dessa portar är monterade på det modulära racksystemet (MRS2).

Mer information om RCP TC-2, RCP TC-3 och RCP2.

Snabbare kalibrering

REVO-kalibrering på referenskulan

Kalibrering av traditionella CMM kräver en hel del tid, som annars kan användas för detaljmätning. Med en bordsmonterad kula avgör den enkla och praktiska kalibreringstekniken för REVO-2 den faktiska huvud- och probgeometrin, vilket möjliggör mätning i alla positioner från en enda åtgärd.

Om en CMM endast används för en enda eller ett begränsat antal detaljer kan det normalt vara 10 huvud-orienteringar som används. Kalibreringstiden för dessa positionen kan vara ungefär 30 minuter. REVO-2 behöver endast 20 minuter.

Om en CMM används för flera detaljer kan det normalt vara 40 huvud-orienteringar, vilket dramatiskt ökar tiden som krävs för kalibrering till ungefär 2 timmar. Återigen behöver REVO-2 endast 20 minuter.

Då kalibreringsprocessen upprepas regelbundet, för att uppfylla kvalitetsrutinerna eller efter en probkrasch, ackumuleras dessa tidsbesparingar.

5-axliga mättekniker

Renishaws 5-axliga snabba och mycket noggranna mätteknik erbjuder många fördelar som ger betydande förbättringar i genomströmningen.

Mer information om REVO-mätteknik.

Fallstudier och applikationsmeddelanden

Utökad garanti

För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.

Produktinformation

Du kanske också är intresserad av...

Du tittar just nu på REVO. Du kanske också är intresserad av att titta på hur vi eftermonterar REVO på existerande koordinatmätmaskiner