Hoppa över navigering

RFP1-fringeprob för REVO®-systemet

REVO RFP1-proben gör mätning med strukturerat ljus till en integrerad del av mätrutinerna med koordinatmätmaskiner.

Mätning med strukturerat ljus på en 5-axlig CMM-mätplattform

RFP1-proben ökar REVO-systemets multisensor-kapacitet genom att lägga till kontaktfri inspektion med strukturerat ljus till det existerande produktsortimentet, som nu innehåller fem utbytbara probfamiljer, var och en specifikt konstruerad för att maximera fördelarna med 5-axliga rörelser och obegränsad positionering.

RFP1-proben är konstruerad för inspektion av friformsytor och komplex geometri, och levererar snabbt delar av ytdata med hög punktdensitet.

REVO RFP-fringeprob inspekterar en fordonsdetalj

RFP1 funktioner och fördelar

  • Till skillnad från andra kontaktfria system med strukturerat ljus behöver RFP1-fringeproben inga referensmarkeringar för att sätta ihop data från olika områden, eftersom detta görs automatiskt av REVO-systemet.
  • Automatisk exponeringskompensation ger optimala dataresultat för olika material, ytfärger och texturer utan att en matt beläggning behövs.
  • Två lättanvända programvaruverktyg ger möjlighet till inspektionsplanering och digitalisering.
    • RFP1 inspection planner är ett verktyg för planering av körväg och generering av DMIS-detaljprogram från CAD.
    • RFP1-digitaliseringsprogrammet samlar in data från delar utan CAD-modeller som en del av en reverse engineering-process.
RFP-fringeprob för REVO i flygindustrin

RFP1-fringeprob

RFP1 tillhandahåller data med hög densitet med hög insamlingshastighet för mycket noggrann mätning av ytors topologi.

Proben projicerar ett fringe-mönster på detaljens yta och probens kamera samlar in variationen i fringe-mönstret för att bygga ett punktmoln av 3D-ytdata med hög densitet. Datamolnet utvärderas sedan med 3D-mätningsprogramvaran för att skapa inspektionsresultaten.

RFP1-proben drivs av femaxlig REVO-mätteknologi och ger en mycket noggrann mätning på en CMM-plattform med obegränsad positionering. Data från alla REVO-sensorer refereras automatiskt till en gemensam referens och tillsammans med data från alla andra REVO-2-sensorer maximeras kapaciteten för att inspektera detaljer på en CMM.

RFP1 REVO-fringeprob

RFP1-fringeprob för REVO under användning

Utökad garanti

För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Produktinformation