Hoppa över navigering

RLD10 retroreflektor-interferometer

Retroreflektor-interferometrar lämpliga för applikationer med lång räckvidd och hög hastighet.

RLD10-detektorhuvuden innehåller interferometeroptiken, ett unikt flerkanaligt kantdetekteringssystem, laserslutare och integrerad strålriktare. Varianter med både 0° och 90° av RLD10-detektorhuvudet finns tillgängliga.

Egenskaper och fördelar

  • Fleraxellösningar - enkel- och dubbelaxliga retroreflektorsystem är en idealisk lösning för fleraxliga applikationer.
  • Lång räckvidd och hög hastighet - detektorhuvuden med retroreflektor-interferometer för applikationer med lång räckvidd eller hög hastighet för vilka en planspegelinterferometer inte är lämplig.
  • Känsliga miljöer - också tillgänglig som en lågeffektsvariant, lämplig för applikationer som kräver lägre effektförluster än specificerade < 2 W för standard RLD10.

Specifikationer

Axelrörelse0 m till 4 m
Upplösning (konfigurerad med RLU)

Analog kvadratur = λ/2 (316 nm)
Digital kvadratur = 20 nm
RPI20 upplösning = 77,2 pm

Systemets icke-linearitetsfel* (SDE)

*exklusive gränssnitt

<±5 nm under 100 mm/sek. med >70 % signalstyrka
<±13 nm vid 2 m/sek. med >50% signalstyrka
Maximal hastighetUpp till 2 m/sek.

För längre axlar än 4 m, se vårt laserpulsgivarsystem HS20 som stödjer axlar upp till 60 m.

Icke-vakuumtillämpningar kräver någon form av refraktiv indexkompensering för att upprätthålla noggrannheten under växlande omgivningsförhållanden. Renishaw erbjuder kompenseringssystemet RCU10 för att kompensera för växlingar i realtidskvadratur. Renishaws medföljande retroreflektor kanske inte passar användning i vakuumsystem eller system som arbetar nära vakuum.

Upplösningar på 38,6 pikometer kan uppnås genom att ett parallellt RPI20-gränssnitt integreras i RLE-systemet (planspegelkonfiguration). För bättre upplösning med digitala utdata kan REE-serien med Renishaw-interpolatorer erbjuda en upplösning på upp till 0,395 nm (planspegelkonfiguration). Detta gränssnitt tar emot differentiella analoga sinus-/cosinussignaler på 1 Vpp och har ett parallellt utdataformat. För mer information om våra tillbehör, se kompenseringssystemet RCU10 och laserpulsgivargränssnitt

Produktinformation