Hoppa över navigering

Denna sida finns för närvarande inte på ditt språk. Du kan översätta den automatiskt med Google Translate. Vi ansvarar inte för att tillhandahålla denna tjänst och vi har inte kontrollerat översättningsresultaten.
Kontakta oss om du behöver ytterligare hjälp.

RMP24-micro radio machine probe

Introducing the world's smallest wireless probe for machine tools. A miniature radio transmission spindle probe for automated workpiece inspection and job set-up on small machining centres.

RMP24-micro is coming in 2024.

Complete the form to find out more information and speak to an expert.

A hand holding the RMP24-micro

Download flyer

Visit our technical support library for installation manuals, user guides and compliance information.