Hoppa över navigering

RMP60 (1:a generationen)

RMP60 (1:a generationen) har ersatts av RMP60, och finns inte längre tillgänglig från Renishaw.

Kontaktprob med radiosignalöverföring för kommunikation med maskinens CNC-styrenhet för komponentinställning/inspektion på fleroperationsmaskiner.

Om RMP60 (1:a generationen)

RMP60 är en del av ett detaljprobsystem med radioöverföring, idealiskt för större fleroperationsmaskiner eller på platser där det är svårt att få en siktlinje mellan prob och mottagare.

RMP60 har en integrerad probmodul som är mycket robust och samtidigt har en generös överrörelse.

RMP60 uppfyller kraven i FCC-reglerna och arbetar på 2,4 GHz-bandet. Den ger störningsfri signalöverföring tack vare FHSS-systemet (frekvenshoppning). Systemet gör det möjligt för många system att arbeta i samma verkstad utan risk för signalstörningar.

Den integrerade mottagaren/gränssnittet RMI används för kommunikation mellan RMP60-proben och maskinstyrenheten.

Proben kan aktiveras med en RF-signal som initieras med en M-kod, eller med en rotationsomkopplare eller fast monterad omkopplare.

Installationsanvisning

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE