Hoppa över navigering

Skanningslösningar på maskinen förbättrar produktiviteten och ökar processens kapacitet

11 juni 2019

Det globala teknikföretaget Renishaw visar upp sina senaste skanningslösningar för verktygsmaskiner på EMO Hannover 2019. Skanning på maskinen är en av många smarta processtyrningslösningar som demonstreras av Renishaw, som har visat sig kunna hjälpa verkstäder i många branscher att omvandla sin produktionskapacitet.

Att minska cykeltiden, förbättra produktiviteten och eliminera kassationer är konstanta drivkrafter för tillverkare i många olika industriella applikationer. Även om kontaktprobning på maskinen är en vida accepterad lösning för att möta dessa utmaningar kan denna användning ofta vara begränsad i applikationer där det är kritiskt viktigt att minimera cykeltiden och maximera datatätheten.

Skanningslösningar på maskinen som Renishaws OSP60-prob med SPRINT™ -teknologi kan hantera dessa begränsningar, och göra probning möjlig i applikationer där det tidigare var opraktiskt. Till skillnad från andra skanningssystem på maskinen som bara matar ut data i 1D kan den patenterade 3D-sensorteknologin i OSP60-proben mata ut 1 000 datapunkter per sekund i verklig 3D (X-, Y-, Z-position), vilket möjliggör genuin formanalys och defektdetektering med oöverträffade matningshastigheter.

OSP60-proben, tillsammans med många kraftfulla kostnadsfria programvaruverktyg från Renishaw, möjliggör ”modellering av den faktiska ytan”, som kan användas i många olika applikationer och senare åtgärder för att förbättra produktionsprocessen dramatiskt. De applikationer som kan dra nytta av högdensitetsdata som samlats in av 3D-skanningssystemet är exempelvis hälsokontroller på maskinen före bearbetningen, detaljinställning och mätning av mått, övervakning av ytans status på platta tätningsytor, 3D-ytmätning för tillverkning av komplexa detaljer som exempelvis blad, och adaptiv maskinbearbetning av detaljer, till exempel gjutna detaljer med variabel form.

Både verktygsmaskinsbyggare och slutanvändare inför allt oftare skanning på maskinen i många olika branscher för att dra nytta av den förbättrade kapaciteten det för med sig, vilket stärker deras tillverkningsprocesser och ger fördelar i verksamheten.

För att få veta mer om fördelarna med skanning på maskinen, besök Renishaw på EMO Hannover 2019 (16–21 september, hall 6 monter D48).

Fler bilder, videor, personalinformation och information om Renishaw och dess produkter finns på vårt Mediacenter.