Hoppa över navigering

Skanningsprogrampaketet Productivity+™

Avancerad 3D-skanning för industriomvälvande tillverkningsprocesser.

True 3D – mät komplexa 3D-ytor med hög hastighet

Noggrannhet – absolut XYZ-ytdata med 1 000 punkter per sekund

Kapacitet – analysverktyg optimerade för industriella applikationer

Productivity+™ Scanning Suite är ett integrerat skanningsmätsystem på maskinen som registrerar absolut XYZ-ytpositionsdata med extrem noggrannhet.

Paketet består av olika valbara applikationsspecifika verktyg, som alla är fokuserade på en individuell uppgift eller industrisektor.

Inspektera komplexa 2D- och 3D-former

Minska kassationerna, förbättra produktiviteten och öka vinsten – skanningsprogrampaketet Productivity+™ kan kontrollera komplexa bearbetningsprocesser.

Snabb och exakt skanning av friformsytor

Bladskanningsapplikation som använder OSP60 SPRINT-proben

Proba sex gånger snabbare

Mät upp till 6 gånger snabbare än med kontaktprobsystem med så höga hastigheter som 15 000 mm/minut. Minska probningstiden för att öka lönsam, produktiv bearbetningstid.

Integrerad för noggrannhet

Genom att maskinpositionen samlas in i realtid från CNC-maskinen är begränsas inte mätning med hög hastighet och noggrannhet av verktygsmaskinens kapacitet att följa en bana.

Upptäck formproblem

Skanning på maskinen med OSP60-proben kan upptäcka defekter i detaljernas form som kontaktprobsystem kan missa.

Kontrollera dina processer

Använd mätresultaten från OSP60-proben för att kontrollera efterföljande bearbetningsprocesser. Resultat kan visas i realtid på maskinen eller via CNC-insticksprogrammet Productivity+, vilket ger omedelbar feedback och kontroll över processen. Resultaten kan också exporteras till en fil för ytterligare analys.

Prismatisk skanning som standard

Som standard kan skanningsprogrampaketet Productivity+ mäta cirklar, linjer, bågar och plan exakt. Dessa prismatiska funktioner mäts på kända delar och resultaten används för detaljinställning eller för inspektion efter processen.

Banbrytande applikationer

Skanningsprogrampaketet Productivity+ innehåller banbrytande teknologi som får organisationer att tänka om helt vid användning av processtyrningsmätning på maskiner vid CNC-tillverkning av produkter med högt värde. I samarbete med tillverkningsorganisationer inom viktiga branscher fortsätter Renishaw att utveckla tillämpningsspecifik kapacitet för att förbättra tillverkningsprocessen.

Baserat på denna erfarenhet består skanningsprogrampaketet Productivity+ av olika valbara applikationsspecifika verktygspaket, som alla är fokuserade på en individuell uppgift eller industrisektor.


Productivity+ Freeform Surface Toolkit

Friforms-3D-geometri kan mätas med hög hastighet med Productivity+ Freeform Surface Toolkit, vilket möjliggör snabb inspektion av komplexa ytor med enkel och dubbel kurvatur.

Absolut XYZ-ytpositionsdata kan rapporteras från friformsytor och resultaten kan skickas till en fil för ytterligare analys eller sparas i maskinvariabler för processtyrning.

Productivity+ Blade Toolkit

Productivity+ Blade Toolkit möjliggör noggrann mätning med hög hastighet, med otrolig definition av kraftigt krökta ytor, såsom framkanter och bakkanter.

Verktygspaketet är en direkt utbytbar ersättning för en befintlig kontaktprobprocess, som gör det enkelt att införa skanningsteknologi.

Productivity+ Adaptive Cut Toolkit

Productivity+ Adaptive Cut Toolkit kan snabbt skanna en detaljs faktiska form, automatiskt generera en ny verktygsskärväg som matchar den faktiska formen, och ladda upp den till maskinen omedelbart.

Productivity+ 3D Feature Toolkit

Med Productivity+ 3D Feature Toolkit kan användaren programmera valfria vägar (inklusive bruten sektion-skanningar) på vissa 3D-mått och passa in en nominell yta till denna data. Användaren kan sedan rapportera om dessa mått med standardrapporteringen för Productivity+. Detta verktygspaket möjliggör en flexibel skanningsstrategi för detaljer med avbrutna eller ej kompletta mått.

Stödjer 3D-funktioner såsom cirklar, koner, sfärer och cylindrar.

Specialanpassade applikationer

Productivity+ MTM-cykel

Productivity+ MTM-cykel möjliggör diametermätning med exceptionell repeterbarhet för verktygsmaskinbyggare som tillverkar Y-axliga multifunktionsmaskiner för användning vid bearbetning av diametrar med mycket hög noggrannhet.

Cykeln ger användare möjlighet till automatiska ”kapa-mät-kapa”-åtgärder med mycket hög noggrannhet och toleranser inom några få mikrometer.

Productivity+ Machine Health Check

Med Productivity+ Machine Health Check-applikationen kan automatiserad prestandaverifiering av verktygsmaskinen utföras på under en minut, vilket hjälper till att förhindra att skrot orsakas av dålig maskinprestanda. Den snabba ok/ej ok-kontrollen kan övervaka maskinprestandan och stoppa processen för att möjliggöra en mer detaljerad undersökning av dålig prestanda.

Systemkomponenter

Inspektionsprob OSP60

En analog skannande prob för verktygsmaskiner, som kan både skanna och utföra kontaktmätningar.

OMM-S-mottagare

En optisk mottagare speciellt avsedd för inspektionsprob OSP60.

OSI-S-gränssnitt

Ett optiskt gränssnitt som tillhandahåller inmatnings/utmatningskommunikation med verktygsmaskinen.

Productivity+-systemkomponenter

Databearbetningsenhet DPU-2

Bearbetar och lagrar skannad mätdata. Sparar resultat i maskinvariabler (via CNC API) för användning i efterföljande processer.

Productivity+ CNC-insticksprogram

Programvara på maskinen för att generera, redigera och köra probrutiner med skärmar som är enkla att förstå i stället för komplexa NC-koder.

Productivity+ Active Editor Pro

Lättanvänd grafisk programmeringsprogramvara som använder solid modellgeometri för att generera NC-koden som driver inspektionprogrammet.

De följande stegen

Kontakta oss om du tror att skanningsprogrampaketet Productivity+ är något för dig.