Hoppa över navigering

Specialanpassade signaler

EZ-IO-programvaran innehåller en funktion för specialanpassade signaler för inmatning och utmatning till externa enheter.

Specialanpassade inmatningar och utmatningar i Equator™-mätningsprogram

Den inbyggda funktionen för specialanpassade signaler möjliggör specialanpassning av den digitala I/O för att möjliggöra att inmatningar och utmatningar kontrolleras direkt från DMIS-programmet. Denna kraftfulla funktion innebär att programmeraren kan ställa in Equator-systemet för att interagera direkt med extern utrustning som är ansluten till det digitala I/O-gränssnittet REN-IO.

Equator Conroe automatiserad laddningscell

Det finns många användningsområden för specialanpassade signaler, beroende på behoven i tillverkningssystemet. Exemplen inkluderar:

  • Statuslampor för att informera användaren om att detaljen inspekteras, att Equator-mätsystemet inte inspekterar, eller att detaljen ligger inom eller utanför toleransen (Ok/Ej ok). Belysningssekvens, färg och status kan variera mycket beroende på olika produktionsbehov och processer, och kan styras av DMIS-programmet.
  • Anslutning till en verktygsmaskin för att trigga en enkel digital förskjutning med en inställd storlek, förinställt i maskinkontrollen. Detta kan vara för enskilda eller flera mått på en detalj.
  • Hörbara larm för att indikera inspektions- eller detaljstatus.
  • Signalering till ett laddningssystem för att omorientera en detalj så att en andra inspektionsåtgärd kan utföras i samma DMIS-program

När I/O har ställts in i EZ-IO kan enkla enradskommandon programmeras i MODUS som antingen kan titta på inmatningsstatus eller ändra en utmatningsstatus, beroende på kraven i applikationen.