Hoppa över navigering

SPRINT™ system för kontaktskanning på maskiner

Nästa generations skanningssystem för processtyrningsapplikationer på maskinen.

SPRINT™-systemet, med dess unika 3D-sensorteknologi, möjliggör skanning med exceptionellt hög hastighet och noggrannhet på CNC-verktygsmaskiner.

SPRINT™-systemet med Productivity+™

SPRINT™-systemet med Supascan

Höghastighetsmätning.

Genom skanning ger SPRINT otrolig tidsbesparing vid inspektion och jobbinställning på maskinen, vilket ökar den tillgängliga lönsamma och produktiva bearbetningstiden.

Ny SPRINT 3D-prob

Formundersökning

Skanning på maskinen med SPRINT-systemet kan upptäcka defekter i detaljernas form som kontaktprobsystem hade missat.

SPRINT™-mätning av ytplansvariation

Processtyrning

Mätresultat för arbetsstycken, insamlade av SPRINT, kan hjälpa till att hålla maskinprocesser under kontroll, automatiskt.

Resultaten kan också skickas för ytterligare analys, eller i kvalitetskontrollsyfte.

Ytskicksbild

Ersätta en existerande kontaktprobprocess

Även om SPRINT-systemet kan användas för att direkt ersätta ett traditionellt kontaktprobsystem så kan mätningens hastighet och noggrannhet optimeras genom att en existerande kontaktprobsprocess ersätts med en skanningsprocess.

Likvärdig data kan produceras, vilket minimerar tiden som krävs för att integrera systemet i existerande eller nya processer.

Sprint 3D - detalj och prob

Extremt snabb probning för inställning av arbetsstycken och övervakning av ytans status och form.

Läs mer om SupaScan

Avancerad 3D-skanning för industriomvälvande tillverkningsprocesser.

Läs mer om Productivity+