Hoppa över navigering

SPRINT™-systemet med SupaScan

Extremt snabb probning för inställning av arbetsstycken och övervakning av ytans status och form.

Höghastighetsproduktion – den snabbast tillgängliga inställningen med en spindelprob.

Detaljerad information – formresultat för enkla mått.

Hög upplösning – mätning av ytans status för att upptäcka skärdefekter.

SPRINT™-systemet med SupaScan är ett lättanvänt mätsystem för kontaktprobning och skanning på maskinen. Förutom den snabbast tillgängliga inställningen av arbetsstycken har systemet också kapacitet för att övervaka ytstatus och form.

Kontaktprob-kompatibilitet och enkla skanningscykler

SPRINT-systemet med SupaScan kan användas som ett kontaktprobningssystem – Inspection Plus-makron stöds fullt ut och kan programmeras manuellt med G-kod, eller via GoProbe- eller Set and Inspect-programmeringsapparna.

Set and Inspect och GoProbe-logtypen

För användare av existerande probningscykler kan SupaScan ”Quick Point”-mätningar användas av de som letar efter den snabbast möjliga cykeltiden från en kontaktpunkt.

SupaScans fulla potential kan utnyttjas vid kontaktskanning på maskinen, där skanningscykler möjliggör att enkla mått, såsom linjer och cirklar, mäts med extremt hög hastighet.

Snabbast tillgängliga inställningen av arbetsstycken

Skanning med SPRINT™-systemet med SupaScan minskar inspektionscykeltiden med upp till 70 % på enkla prismatiska komponenter jämfört med kontaktprobsmätning.

Inställningscykler för arbetsstycken ger noggranna mätresultat även när de utförs med upp till snabba (G0) matningshastigheter - så snabbt som det är fysiskt möjligt för proben att röra sig över arbetstyckets yta.

Formundersökning

Ett skanningssystem, som t.ex. SPRINT med SupaScan, kan upptäcka defekter i detaljernas form som kontaktprobsystem hade missat.

SPRINT med SupaScan möjliggör extremt snabb formundersökning av enkla mått och komponenter.

Ytstatusövervakning

Ytstatusbild

SPRINT-systemet med SupaScan kan mäta vanliga ytdefekter såsom kraftig vågighet, yttoppar och steg på ytan.

Med automatisk övervakning av ytans status kan dessa problem lösas och korrigeringar kan utföras medan komponenten fortfarande sitter i fixturen, vilket förbättrar mätningens reproducerbarhet och minskar omarbete och skrot.

En kompletterande applikation – Surface Reporter – visar grafiska representationer av resultaten i realtid. Med färgkodning indikeras tydligt för användaren om komponentens yta ligger inom toleransen eller inte.

Detektering av ytans högsta och lägsta punkt

Mätning av ytans högsta och lägsta punkt kan utföras genom att skanna med SupaScan.

Vid t.ex. renoveringsapplikationer kan den lägsta punkten fastställas och minimidjupet för bearbetningen som krävs kan användas, vilket förlänger livslängden för den renoverade komponenten.

Enkelhet

Endast G-kod används för att driva SPRINT-systemet med SupaScan. Alla programmeringsmakron levereras som en del av SupaScan-lösningen. Ingen separat programmeringsprogramvara behövs.

Sprint orange blisk och prob

Processtyrning

Mätresultat skrivs till maskinvariabler och kan användas för att kontrollera parametrar på maskinen som t.ex. verktygsoffset eller ett WCS (Work Co-ordinate System).

Dessutom kan resultat exporteras till externa system för ytterligare analys, eller i kvalitetskontrollsyfte.

Ny SPRINT 3D-prob