Hoppa över navigering

SPRINT™-systemet med SupaScan – ny teknologi för kontaktskanning på maskinen från Renishaw

Juni 2017

Renishaw, ett världsledande teknologiföretag, visar den nya medlemen i sin prisbelönta familj för skanning på maskinen, SPRINT™, på EMO Hannover 2017, Tyskland (18–23 september, hall 6, monter B46).

Det nya SPRINT-systemet med SupaScan är konstruerat för enkel integrering i applikationer för verktygsmaskiner som kräver extremt snabb arbetsstycksintällning, där den totala cykeltiden är avgörande, och introducerar fördelarna med skanningsteknologi på massmarknaden. Med systemet kan också avancerade skanningsfunktioner utföras, som till exempel att övervaka den slutliga statusen hos en komponents yta.

Världens snabbaste cykler för arbetsstycksintällning

SupaScan-teknologins cykler för arbetsstycksinställning kan utföra noggranna mätningar även med snabba matningshastigheter (G0), vilket innebär att det är den snabbast möjliga lösningen för arbetsstycksintällning. Tester på typiska industriella komponenter har visat en minskning av cykeltiden på över 70 % jämfört med standard höghastighetscykler för kontaktprober.

Det nya systemet använder existerande SPRINT-systemhårdvara och introducerar den nya databearbetningsenheten DPU-1, som är framtagen för att förenkla systemintegrering och som kräver endast minimalt med styrenhetsalternativ och maskinanslutningar. Medföljande makrocykler möjliggör förskjutning och uppriktning av komponenter från linjer, cirklar och planmätningar. Dessutom, då systemet är kompatibelt med Renishaw’s Inspection Plus makrocykler, kan existerande detaljprogram som använder kontaktprobning stödjas utan omprogrammeringskostnader.

Ytplansvariation (högsta punkt/lägsta punkt) kan också mätas tack vare systemets unika 3D-sensorteknologi. Detta möjliggör inställning av arbetsstyckspositioner baserat på en komponents minsta djup; ett populärt krav för renoveringsapplikationer.

Snabb detektering av ytdefekter

Mätningar som tillhandahålls av SPRINT-systemet med SupaScan inkluderar detektering av ytdefekter som t.ex. de som orsakas av slitna och trubbiga verktyg, felmatchade skärverktyg och förskjutningsfel. Att automatisera dessa mätningar på maskinen innebär avsevärda förbättringar av mätningens reproducerbarhet, och ger en chans att korrigera ett fel medan komponenten fortfarande sitter i fixturen, vilket hjälper till att minska andelen skrot och maximera lönsamheten.

Dessa resultat kan visualiseras med den nya ”ytstatus”-appen, som är avsedd för att installeras på CNC-maskinens styrenhet eller en ansluten Microsoft® Windows®-dator, och ger möjlighet att granska mätdata över ett arbetsstyckes yta.

SPRINT-systemet med SupaScan är det överlägsna valet för snabba, noggranna och konsekvent repeterbara applikationer för arbetsstycksinställningar, såsom efterfrågas av marknader som t.ex. fordonsindustrin och konsumentelektronik, och ger oöverträffad minskning av cykeltiden.

Nedladdningar

Fler bilder, videor, personalinformation och information om Renishaw och dess produkter finns på vår Mediacentral.