Hoppa över navigering

SPRINT™-teknologi

Verktygsmaskinprober med hög noggrannhet och hastighet med kapacitet för kontaktprobsskanning och skanning på maskinen.

Med den unika 3D-sensorteknologin i OSP60-proben möjliggör probningssystem med SPRINT™-teknologi probning för CNC-verktygsmaskiner med hög hastighet och noggrannhet.

OSP60 är exceptionellt känslig för ytvariationer och kan detektera rörelser på under en mikrometer vid probspetsen, och samlar in 1 000 faktisk 3D-datapunkter varje sekund. Med kapacitet för precisionsskanning och punktmätning är OSP60 med SPRINT-teknologi den idealiska lösningen för många olika industriella applikationer.

Minska kassationerna, förbättra produktiviteten och öka vinsten – Renishaws verktygsmaskinsprober kan kontrollera din bearbetningsprocess.

En prob, obegränsade möjligheter

Hälsokontroll av maskiner

Verifiering av verktygsmaskinsprestanda på mindre än en minut. Integrera cykler i ett CNC-bearbetningsprogram för att säkerställa att maskinens skick är gott före kritiska tillverkningsoperationer.

Detaljinställning med hög hastighet

Exceptionellt snabb inställning av arbetsstycket med kontaktpunkts- eller skanningscykler. Använd resultaten för att uppdatera arbetskoordinatsystem.

Ytstatusövervakning

Dedikerade mätningsmakros för att fastställa komponentens ytskick. Upptäck kraftig vågighet, yttoppar och steg.

-

3D-datainsamling

Snabb inspektion av komplex, friforms komponentgeometri, inklusive fram- och bakkanter, och ytor med dubbel kurvatur.

Adaptiv maskinbearbetning

Generera komponentspecifika verktygsskärvägar för nästan färdiga detaljer, exempelvis gjutna. Nominella verktygsvägspunkter justeras för att matcha den skannade komponentens faktiska form.

3D-detaljinpassning

Mät 3D-detaljer som t.ex. koner, cylindrar eller sfärer med hjälp av multipla skanningsbanor och använd data för ett inpassningssteg före bearbetningen.

De resultat som vi har uppnått från investeringen ligger långt över våra förväntningar. Vår noggrannhet vid finfräsning av skivor med integrerade blad är mer än fyra gånger bättre och de relaterade arbetskostnaderna har halverats.

Technopark Aviation Technologies

Exklusiva fördelar med att använda OSP60

Inspektion i processen med Renishaws OSP60-prob med SPRINT™-teknologi

Snabb detaljmätning

Skanning ger en otrolig tidsbesparing vid inspektion och jobbinställning på maskinen, vilket ökar den lönsamma och produktiva bearbetningstiden.

Fastställ detaljens form

Fastställ ytans högsta/lägsta punkt eller mät hela detaljens form, vilken skulle missas av kontaktprobsystem.

Processtyrning

Mätresultat för arbetsstycken, insamlade av OSP60-proben, kan hjälpa till att hålla maskinprocesser under kontroll, automatiskt.

Resultaten kan också skickas för ytterligare analys, eller i kvalitetskontrollsyfte.

SPRINT teknologi

OSP60 SPRINT-sändarenhet

Innovativt tänkande

Med en unik sensordesign är OSP60-proben med SPRINT-teknologi ett exceptionellt probsystem för CNC-verktygsmaskiner med hög hastighet och noggrannhet.

OSP60 är lämplig för många olika industriella applikationer och fungerar med SupaScan- och Productivity+™ Scanning Suite-programvara.

OSP60 kan också användas som en kontaktprob när den används tillsammans med Inspection Plus för OSP60-programvara och ge omedelbar cykeltidsbesparing för befintliga användare av Renishaws kontaktprober.

Konkurrensfördel

Tack vare patenterad SPRINT-teknologi ger OSP60 användarna oslagbara fördelar:

  • Unik sensorteknologi ger 1 000 faktisk 3D-datapunkter per sekund.
  • Avancerade algoritmer bearbetar data för att fastställa måttets position, storlek och form.
  • Branschledande programvara, inklusive branschspecifika applikationsverktygspaket.
  • Idealisk för applikationer från enkel, prismatisk detaljinställning till inspektion av komplex friforms komponentgeometri.

Renishaw-fördelen

På Renishaw har vi ett gott anseende när det gäller att erbjuda support till våra kunder genom ett nätverk av fler än 70 service- och supportkontor i hela världen.

Få teknisk support, träning och rådgivning, eller köp reservdelar och tillbehör från vår välförsedda webshop.

Tillbehör

Utforska ett brett utbud av tillbehör för verktygsmaskinsprober inklusive kalibreringsutrustning och skaft. Använd tillbehör från Renishaw för att säkerställa probning med lång livslängd och optimala prestanda.