Hoppa över navigering

SupaScan

Extremt snabb probning för inställning av arbetsstycken och övervakning av ytans status och form.

Höghastighetsproduktion – den snabbaste spindelprobningslösningen

Hög upplösning – mätning av ytans status för att upptäcka skärdefekter

Detaljerad information – formresultat för enkla mått

SupaScan är ett lättanvänt probningssystem för verktygsmaskiner som kan skanna arbetsstycken och mäta punkter extremt snabbt.

SupaScan är den snabbaste lösningen för probning på maskinen för inställning av arbetsstycken. Ytans skick och formen kan också övervakas – vilket avsevärt ökar din kapacitet för inspektion på maskinen.

Minska kassationerna, förbättra produktiviteten och öka vinsten – SupaScan kan kontrollera komplexa bearbetningsprocesser.

Kör befintliga mätcykler på maskinen snabbare än någonsin tidigare

GoProbe-appen
SupaScan är kompatibelt med Renishaw Inspection Plus-makropaketet: byt ut din befintliga kontaktprob mot en OSP60-prob med SPRINT™-teknologi för att få en snabbare mätcykel utan att byta ut dina befintliga program.

Inspection Plus kan programmeras manuellt med G-kod, eller via programmeringsapparna GoProbe och Set and Inspect.

Minska mätcykeltiden med upp till 60 %

Snabb punktmätning

SupaScan QuickPoint-makrot kan användas av de som letar efter den snabbast möjliga cykeltiden från en kontaktpunkt.

Genom att använda OSP60-probens analoga kapacitet i stället för triggningssignalen kan makrot utföra punktmätning upp till 60 % snabbare än traditionella kontaktprobsystem.

Extremt snabb skanning

SupaScan minskar inspektionscykeltiden med upp till 60% på enkla prismatiska komponenter jämfört med kontaktprobsmätning.

Inställningscykler för arbetsstycken ger noggranna mätresultat även när de utförs med upp till snabba (G0) matningshastigheter - så snabbt som det är fysiskt möjligt för proben att röra sig över arbetstyckets yta.

Upptäck formproblem

Skanning på maskinen med OSP60-proben kan upptäcka defekter i detaljernas form som kontaktprobsystem kan missa.

Använd skanningsmakrocykler för att detektera minsta cirkeldiameter, största cirkeldiameter, och ytans högsta och lägsta punkt. Formdata kan skickas till NC-variabler för att styra efterföljande processer.

Övervaka ytstatusen

Ytstatusbild

Mät ytdefekter

SupaScan kan mäta vanliga ytdefekter såsom kraftig vågighet, yttoppar och steg på ytan.

Med automatisk övervakning av ytans status kan dessa problem lösas och korrigeringar kan utföras medan komponenten fortfarande sitter i maskinen, vilket förbättrar mätningens reproducerbarhet och minskar omarbete och skrot.

Se ytspår live med Surface Reporter-appen

En kompletterande applikation – Surface Reporter – visar en grafisk representation av arbetsstyckets ytstatus i realtid.

Med färgkodning indikeras tydligt för användaren om komponentens yta ligger inom eller utanför toleransen.

Systemkomponenter

Inspektionsprob OSP60

En analog skannande prob för verktygsmaskiner, som kan både skanna och utföra kontaktmätningar.

OMM-S-mottagare

En optisk mottagare speciellt avsedd för inspektionsprob OSP60.

OSI-S-gränssnitt

Ett optiskt gränssnitt som tillhandahåller inmatnings/utmatningskommunikation med verktygsmaskinen.

SPRINT teknologi

Databearbetningsenhet DPU-1

Bearbetar och lagrar skannad mätdata. Sparar resultat i maskinvariabler (via CNC API) för användning i efterföljande processer.

G-kodmakron

Inspection Plus-makron och SupaScan-makron kan användas för skanning och kontaktmätning.

Surface Reporter

En app visar ytstatusspår, ok/ej för detaljen och Wt-värde. Finns på en enhet som kör Microsoft® Windows som är ansluten till maskinen.

De följande stegen

Kontakta din lokala återförsäljare om du tror att SupaScan är något för dig.