Hoppa över navigering

TONiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med REXM20 roterande (vinkel) ring

Egenskaper

 • Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
 • Upplösningar ner till 1 nm
 • Hastighet upp till 3 673 rpm
 • Analog eller digital utmatning
 • Extremt lågt Sub-Divisional Error (SDE): normalt < ±30 nm
 • Vakuumkompatibel version finns tillgänglig
 • Optisk IN-TRAC™ referensmarkering

Fördelar

 • Ring med tjockt tvärsnitt med en noggrannhet efter installationen på ± 1 bågsekund
 • Superkompakt pulsgivarläshuvud med dynamisk signalbehandling för förbättrad rörelsestyrning
 • Ordentligt skydd mot smuts
 • Diagnostikpaketet för att underlätta utmanande installationer och hjälpa till med systemoptimering.
Genomskinligt område för webbplats-banners

Vad är TONiC?

TONiC är Renishaws superkompakta, beröringsfria pulsgivarsystem, som möjliggör hastigheter upp till 10 m/s och, när det kombineras med Ti-gränssnittet, visar upplösning ner till 1 nm, för både linjära och roterande applikationer. TONiC-system är snabba och enkla att installera med stora inställningstoleranser och kalibrering med en knapptryckning. TONiCs dynamiska signalbehandling ger förbättrad signalstabilitet med ett extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) på normalt < ±30 nm för att hjälpa till att uppnå överlägsen prestanda för rörelsestyrning.

Vad är en REXM20-ring?

REXM20 är en ring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål med inkrementell gradering med 20 µm upplösning, markerad direkt på omkretsen, med IN-TRAC™ optisk referensmarkering. Dess större tvärsnitt innebär en minskning av alla installationsfel förutom excentricitet, vilket enkelt kan korrigeras med en DSi (Dual Signal Interface) och två läshuvuden. Har en total installerad noggrannhet på upp till ±1 bågsekund, noll kopplingsförluster och exceptionell repeterbarhet.
REXM20 finns tillgänglig i många olika storlekar (Ø52 mm till Ø417 mm) och linjeantal, vilka alla har en stor innerdiameter för flexibel integrering. Det beröringsfria formatet eliminerar glapp, axelvridning (torsion) och andra mekaniska hysteresfel som påverkar traditionella kapslade pulsgivare.

Varför välja detta pulsgivarsystem?

Extremt hög installerad noggrannhet

För ultimat vikelmätteknik ger REXM20 med två TONiC-läshuvuden och en TONiC DSi (Dual signal interface) exceptionell repeterbarhet, noll kopplingsförluster och bättre än ±1 bågsekund installerad noggrannhet. REXM20 har ett tjockare tvärsnitt konstruerat för att minimera alla installationsfel förutom excentricitet, som enkelt kan korrigeras med den dubbla utmatningen från två TONiC-läshuvuden. När DSi har eliminerat excentriciteten är de anda övriga fel som återstår gradering och SDE - vilka båda är minimala.

Ultimat pålitlighet och prestanda med en kompakt storlek

För bästa tillförlitlighet, konsekventa prestanda och hög tålighet mot smuts har TONiC-läshuvuden tredje generationens filtrerande optik som ställts in för ännu lägre brus (jitter), och är nu ytterligare förbättrat genom dynamisk signalbearbetning inklusive automatisk förstärkningsreglering (Auto Gain Control) och automatisk förskjutningsreglering (Auto Offset Control). Denna kombination – som är helt inbyggd i läshuvudet – ger signaler med oöverträffad renhet och extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) på normalt < ±30 nm. Resultatet är en jämnare hastighetsstyrning för bättre skanningsprestanda och högre positionsstabilitet – avgörande parametrar för många tillämpningar, allt i ett kompakt läshuvud.

Snabbare och enklare installation

En lysdiod för inställning på läshuvudet ger en visuell indikation av signalstorleken och med mjukvaran för diagnostik kan systemets prestanda kontrolleras med fjärrstyrning när läshuvudet är dolt inne i maskinen. Kalibrering av referensmarkeringen och inkrementella signaler utförs med en knapptryckning utan mekanisk justering eller ytterligare diagnostikverktyg. En IN-TRAC optisk referensmarkering som kan väljas av kunden är inbäddad i den inkrementella skalan för att ge ett kompakt utförande och förenkla uppriktningen. Detta ger en output för referensmarkering som är dubbelriktat repeterbar till enheten för upplösningen över hela intervallet av drifttempereratur och hastighet.

Alternativ för gränssnitt

TD-gränssnitt (dual resolution)

 • Valbar kvadraturutmatning med dual-resolution.
 • Idealiskt för applikationer som kräver höghastighetsrörelser kombinerat med rörelser med högre upplösning.
Ti-gränssnitt (rektangulärt)

DOP-gränssnitt (dual output)

 • Ger aktuella digitala kvadratur- och 1Vpp-signaler.
 • Konstruerad för applikationer som kräver att en eller flera åtgärder synkroniseras med en rörelseaxel.TONiC Dual Output (DOP)-gränssnitt

DSi (Dual Signal interface)

 • Renishaws DSi kombinerar de inkrementella signalerna från två TONiC-läshuvuden på en REXM20-ring (REXT20-ring för applikationer med partiell rotation) för att kompensera för effekten av lagervandring och eliminerar övertonsfel, inklusive excentricitet för att ge en total installerad noggrannhet på normalt ±2,0 bågsekunder.TONiC Dual Signal-gränssnitt med RESM roterande ring

Tillbehörspaket för diagnostik

TONiC™ diagnostikpaket (programvara och hårdvara)

TONiC diagnostikprogramvara kan användas för att optimera installationen av TONiC-pulsgivare och möjliggör snabb och fullständig systemkalibrering. Programvaran måste användas tillsammans med TONiC-diagnostikhårdvaran som kan beställas från Renishaw med detaljnummer A-9411-0011. Hårdvaran ansluts till en PC via en USB-kabel (medföljer i paketet) eller med kundens elektronik.

Läs mer om TONiC-diagnostikpaketet.

Tekniska data

Mätningsstandard

Ring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål med extrem noggrannhet

Finns också tillgänglig för applikationer med partiell rotation som REXT20

Läshuvudsstorlek (LxHxB)

35 mm x 13,5mm x 10mm

Skalans upplösning

20 μm

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C15,5 ±0,5 μm/m/°C

Ringens ytterdiameter

52 mm till 417 mm

Linjeantal

8 192 till 65 536 (beroende på ringens storlek)

Referensmarkering

REXM: ring med en enda IN-TRAC-referensmarkering

REXT: ring med två referensmarkeringar för applikationer med partiell rotation

Total installerad noggrannhet (med 2 läshuvuden)

(≥ 100 mm diameter) ±1 bågsekund

(75 mm diameter) ±1,5 bågsekund

(≤ 57 mm diameter) ±2 bågsekunder

Maximal hastighet

Analog

Digital

(Se datablad för detaljerad information)

3 673 rpm vid –3 dB (på 52 mm REXM)

3 673 rpm (TONiC med 5 μm upplösning TONiC på 52 mm REXM)

SDE (Sub-Divisional Error (Delningsfel))

Normalt < ±30 nm

Dynamisk signalstyrning

Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under användning

Inkrementella signaler

Analog

Digital

(Se datablad för information om vinkelupplösningar)

1 Vpp (20 μm period)

Upplösningar från 5 µm till 1 nm

Elektrisk anslutning

Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m och 10 m med minikontakt (ansluts direkt till TONiC-gränssnittet)

Strömförsörjning

5 V ±10 %, < 100 mA (analogt system), < 200 mA (digitala system) (ej terminerad)

Vibration (under drift)

100 m/s2 max @ 55 Hz till 2 000 Hz

Stötar (ej under drift)

1 000 m/s2, 6 ms, ½ sinus

Drifttemperatur (system)

0 °C till +70 °C

Försegling

Läshuvud: IP40

Gränssnitt: IP20

Se datablad för mer information.