Hoppa över navigering

Uppgraderingar och kostnadsfria produkter

Uppgradera ditt befintliga probsystem och reducera dina kostnader på nolltid.

Uppgraderingsalternativ för manuellt huvud

Spara pengar genom att byta in er nuvarande probutrustning från Renishaw.

Uppgradera era MH8-, MIP- och PH6-huvuden till nya MH20 eller MH20i med möjlighet till modulväxling, och dra nytta av Renishaws specialpriser.

Uppgradera till MH20i

Uppgradera er PH6, MIP eller MH8 till ett nytt manuellt indexerande MH20i-huvud.

Vilka fördelar medför uppgradering till MH20i för oss?

MH20i är konstruerad för att öka er produktion och spara in på inspektionstiden. Systemet ger en mer flexibel probning än de probhuvuden av typ PH6, MIP och MH8 som vi tar i inbyte.

MH20i använder en TP20-probmodul som sätts på plats med en magnetisk koppling med mycket hög repeterbarhet. Sortimentet består av flera olika moduler, så att du kan välja den lämpligaste mätspetsen för den aktuella uppgiften. Dessutom byter du mätspets på bara några sekunder, utan att behöva kalibrera om proben.

Förutom högre flexibilitet används ett vred som låser fast MH20i-enhetens två ledade axlar i en serie ytterst repeterbara indexeringslägen. A-axeln kan låsas i steg om 15° eftersom den roterar ±180° i X-Y-planet. B-axeln roterar genom 90° i Z-planet, och har även en indexpositionering varje 15°.

MH20i

Uppgradera till MH20

Uppgradera er PH1 eller PH6 till ett nytt vridbart MH20-huvud.

Vilka fördelar ger uppgradering till MH20?

Det manuella probhuvudet MH20i ökar er produktion och sparar in på inspektionstiden. Det innebär en mer flexibel probning än med de probhuvuden av typ PH1 och PH6 som vi tar i inbyte.

MH20 använder en TP20-probmodul som sätts på plats med en magnetisk koppling med mycket hög repeterbarhet. Sortimentet består av flera olika moduler, så att du kan välja den lämpligaste mätspetsen för den aktuella uppgiften. Dessutom byter du mätspets på bara några sekunder, utan att behöva kalibrera om proben.

Utöver denna ökade flexibilitet används även ett tumhjul som låser fast MH20-enhetens två vridbara axlar i ett obegränsat antal olika vinkelpositioner. A-axeln roterar genom ±300° i X-Y-planet. B-axeln roterar genom ±93° i Z-planet.

MH20

Flexibla mätspetsbyten med TP20-proben

TP20:s unika kinematiska mätspetsmoduler gör det möjligt att byta mätspetsar på bara några sekunder, antingen manuellt eller med fullständig programkontroll. Efter bytet är den nya mätspetsen klar för användning omedelbart.

Uppgraderingsmodulerna innehåller en eller två moduler som du själv väljer bland följande alternativ:

 • Låg kraft
 • Standardkraft
 • Medelhög kraft
 • Hög kraft
 • 6-vägsprob – ersätter den 6-vägsproben TP2 som inte längre används
 • Förlängning på 88 mm
 • Förlängning på 113 mm

TP20 har samma mått som TP2 och är helt kompatibel med befintliga inspektionsprogram för TP2 – så att probningen kan utföras direkt!

Modulväxlingsrack för mätspetsar, lämpliga för både manuella och DCC-styrda koordinatmätmaskiner, finns också tillgängliga. Dessa ingår inte i uppgraderingssatsen.

PH10/TP20 – 6w

Vad innebär en uppgradering av manuellt mäthuvud?

Dra ur kabeln och lossa det gamla huvudet från hylsan.

 1. Sätt in det nya huvudet i hylsan och fäst det.
 2. Anslut den nya kabeln.
 3. Kalibrera om det nya huvudet och proben.

Det är allt! Nu kan du börja använda det nya huvudet.

Uppgradera till TP20

Uppgradera er TP2 eller TP6 till mätspetsväxlingsproben TP20

Vilka fördelar ger uppgradering till TP20?

Med TP20 kan komponenterna mätas snabbare eftersom förberedelsetiden för mätningen reduceras.

TP20:s unika kinematiska mätspetsmoduler gör det möjligt att byta mätspetsar på bara några sekunder, antingen manuellt eller med fullständig programkontroll. Efter bytet är den nya mätspetsen klar för användning omedelbart.

Uppgraderingssatserna innefattar tre moduler – välj dem ni behöver:

 • Låg kraft
 • Standardkraft
 • Medelhög kraft
 • Hög kraft
 • 6-vägsprob – ersätter den 6-vägsproben TP2 som inte längre används
 • Förlängning på 88 mm
 • Förlängning på 113 mm

TP20 har samma mått som TP2 och är helt kompatibel med befintliga inspektionsprogram för TP2 – så att probningen kan utföras direkt!

Modulväxlingsrack för mätspetsar, lämpliga för både manuella och DCC-styrda koordinatmätmaskiner, finns också tillgängliga. Dessa ingår inte i uppgraderingssatsen.

PH10T/TP20/EM2

Vad innebär en TP20-uppgradering?

Den gamla proben tas bort från probhuvudet – normalt genom att skruva loss M8-gängan.

 1. TP20 skruvas fast på plats. Kalibrera proben – sedan är du klar att mäta!

Om du väljer ett modulbytesrack för att hålla fast mätspetsmodulerna så är detta också enkelt. Det enda som krävs är en enkel uppriktning.

Det låter bra. Hur ska vi göra nu?

Kontakta Renishaw och be om en offert för er applikation.

UCC-eftermontering

Renishaw samarbetar tekniskt med en del av branschens ledande mjukvaruföretag och företag som eftermonterar för att tillhandahålla kraftfulla eftermonteringslösningar för CMM med Renishaws UCC-styrenheter.