Hoppa över navigering

Utbildning för mät- och inspektionsprogramvara

Utveckla din kompetens för MODUS™ metrologiprogramvara, och upptäcka ditt systems fulla potential.

Bemästra din utrustning, utveckla din kompetens och optimera dina prestanda med bästa arbetssätt från vara produkt- och applikationsexperter


Renishaw erbjuder standard och specialiserade utbildningar för MODUS™ metrologiprogramvara för att uppfylla alla dina behov.

  • Baserat på våra bästa arbetssätt och branschstandarder, hjälper dig våra träningskurser att utveckla dina färdigheter vid drift, underhåll och applikationer med hjälp av MODUS™ metrologiprogramvara.
  • Kombinationen av praktiskt arbete och teoretiskt orienterade moment passar alla inlärningsstilar.

  • Modulär utbildning lyfter snabbt din befintliga kunskapsnivå.

  • Grundläggande, påbyggands och applikationsspecifika utbildningar bygger din kunskap på en solid grund för att ytterligare utveckla din kompetens.

  • Upp till fyra dagar med hängivna tekniker som använder system som konstruerats och tillverkats av oss.

Varför investera i ytterligare utbildning från Renishaw?

Våra utbildningsprogram kan erbjuda:

  • Förbättrade färdigheter vid drift, underhåll och applikationsteknik.
  • Ökad produktivitet och prestanda med tillgänglighetstid.
  • Förbättrad hälsa och säkerhet.