Hoppa över navigering

Verktygsmaskinprober för komponentinställning och inspektion

Renishaws probningssystem erbjuder en innovativ lösning för att förbättra era verktygsmaskiners effektivitet.

Probningssystem på CNC-fleroperationsmaskiner och svarvar kan användas för att identifiera och ställa in detaljer, mäta mått i cykler för adaptiv bearbetning, övervaka arbetsstyckets ytstatus och verifiera färdiga komponenters mått.

Fördelarna med att använda en Renishaw-inspektionsprob

Ställ in ett arbetsstycke innan bearbetningen

Användningen av prober eliminerar behovet av dyra fixturer och manuell inställning med mätklockor. Proberna spindelmonteras på fleroperationsmaskiner och revolvermonteras på svarvar, vilket ger följande fördelar:

  • Reducerar maskinernas stilleståndstid
  • Automatisk fixtur/jobbinriktning och inställning av roterande axel
  • Manuella inställningsfel elimineras
  • Färre kassationer
  • Ökad produktivitet och flexibilitet för seriestorleken

Inspektera mått på maskinen

Spindel- och revolvermonterade prober kan även användas för integrerad mätning och vid en första kontroll. Vid manuella mätningar förlitar man sig på operatörens färdigheter eller borttagning av detaljer ur en koordinatmätmaskin, vilket inte alltid är praktiskt. Fördelarna med inspektionsprobning är:

  • Detaljmätning under pågående arbetscykel med automatisk kompenseringskorrigering
  • Ökad säkerhet vid obemannad maskinbearbetning
  • Adaptiv maskinbearbetning som ger processåterkoppling som minimerar variationerna
  • Förstabitskontroll med automatisk kompenseringsuppdatering
  • Reducering av maskinens stilleståndstid i avvaktan på förstabitskontrollens resultat

Mer information