Hoppa över navigering

VIONiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med RKLC-20S linjär och partiell båge-skala

Egenskaper

 • Digital utmatning direkt från läshuvudet
 • Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
 • Upplösningar upp till 2,5 nm
 • Hastighet upp till 12 m/s
 • Extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error): normalt < ±15 nm*
 • Optisk IN-TRAC™ referensmarkering
 • Dubbla ändlägesbrytare

Fördelar

 • Smal 6 mm bred skala lämplig för applikationer i begränsade utrymmen
 • Lämplig för mätning av partiell båge
 • Substratanpassad skala ger förbättrad metrologi
 • Inget separat gränssnitt behövs
 • Hög tålighet mot smuts och lösningsmedel
 • Advanced Diagnostic Tool
Genomskinligt område för webbplats-banners

Vad är VIONiC?

VIONiC-pulsgivarserien integrerar Renishaws beprövade filtreringsoptik och signalbehandling för enastående mätprestanda.

VIONiC-pulsgivare erbjuder intelligent interpoleringsteknologi för att ge en digital utmatning direkt från läshuvudet. Detta ger extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) och utmärkt tålighet mot smuts utan att det behövs några ytterligare adaptrar eller separata gränssnitt. Den drar även nytta av sitt kompakta format, utan att kompromissa med prestanda.

VIONiC-läshuvuden är kompatibla med ett stort antal linjära, roterande och partiell båge-skalor.

VIONiC-läshuvuden är dessutom konstruerade med ett intuitivt autokalibreringsläge och de är lätta att installera. Tillvalet Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 finns tillgängligt för feedback i realtid för pulsgivardata under installation eller för diagnostik på fältet.

Vad är RKLC20-S-skalan?

RKLC20-S är en smal tejpskala med låg profil av rostfritt stål med inkrementella graderingar med 20 µm upplösning och IN-TRAC-referensmarkeringar som fritt kan väljas av kunden. Den har en noggrannhet på ±5 µm/m och finns tillgänglig i längder upp till 20 meter (> 20 meter tillgängligt på begäran). RKLC20-S anpassas till maskinens substrat vilket ger förbättrad metrologi när skalans ändar är fast monterade på substratet.

Den flexibla RKLC20-S-skalan är också lämplig för att mäta partiella bågar om ett litet tvärsnittsområde gör det möjligt att linda den runt en trumma, axel eller båge med en radie på minst 30 mm.

Varför välja detta pulsgivarsystem?

Renishaws mest högpresterande inkrementella optiska pulsgivare

VIONiC-pulsgivarserien kombinerar snabb drifthastighet och hög upplösning. VIONiC-läshuvuden har ett intelligent interpoleringschip för att ge upplösning upp till 2,5 nm, vilket erbjuder hög precision och reperterbarhet i alla typer av användning. VIONiC-pulsgivaren finns tillgänglig med en maximal klockfrekvens på 50 MHz och arbetar vid hastigheter upp till 12 m/s. Hastigheter upp till 3,63 m/s är möjliga vid en upplösning på 0,1 μm, optimalt för att maximera genomströmningen i de mest krävande tillverkningsprocesser.

Enkel felsökning och service

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 tillsammans med ADT View-programvaran finns tillgänglig för att erbjuda heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för mer utmanande installationer och diagnostik på fältet. Detta är särskilt användbart i användningsområden där pulsgivaren döljs i en maskin, vilket möjliggör diagnostik i realtid med minimala stilleståndstider för maskinen. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

 • Fjärrkalibrering
 • Signaloptimering över hela axellängden
 • Indikation av läshuvudets upplösning
 • Gräns- och referensmarkeringsindikering
 • Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
 • Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
 • Export och sparande av data

Smal, robust och mångsidig skala

RKLC är en robust, 6 mm bred pulsgivartejpskala i rostfritt stål med en tjocklek på 0,15 mm. Detta möjliggör att skalan, när den är fast monterad på en maskinaxel, blir ”anpassad” till maskinens substrat och matchar dess värmeutvidgningskoefficient och beteende. Olika förflyttning av skalan och maskinen minimeras därmed.

RKLC inkrementella partiell båge-pulsgivare

RKLC-pulsgivarskalor kan enkelt kapas till den längd som behövs och monteras på ett enkelt cylindriskt substrat. Inga komplexa monteringsmetoder eller uppriktningsytor med snäva toleranser behövs.

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (säljs separat)

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

VIONiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

 • Fjärrkalibrering
 • Signaloptimering över hela axellängden
 • Indikation av läshuvudets upplösning
 • Gräns- och referensmarkeringsindikering
 • Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
 • Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
 • Export och sparande av data

Tekniska data

Mätningsstandard

Smal tejpskala i rostfritt stål med självhäftande tejp, för montering direkt på ett substrat

Lämplig för användningsområden med partiell båge (minimiradie för partiell båge: 30 mm)

Läshuvudsstorlek (LxBxH)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Skalans upplösning

20 μm

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Linjär: Matchas till substratmaterialet när skalans ändar monteras med ändklämmor
Partiell båge: 10,1 ±0,2 μm/m/°C

Noggrannhetsklass vid 20 °C

±5 μm/m

Referensmarkering

IN-TRAC-referensmarkeringar direkt inbäddade på RKLC-S

Väljarmagnet(er) används för att identifiera en eller flera referensmarkeringar

Gränslägesbrytare

Dubbla ändlägesbrytare

Skalans längd

Upp till 20 m (> 20 m på begäran)

Skalans form (H x B)0,15 mm x 6 mm inklusive självhäftande tejp

Maximal hastighet

Upp till 12 m/s

(Se datablad för detaljerad information)

SDE (Sub-Divisional Error)

Normalt < ±15 nm*

Dynamisk signalstyrning

Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control), ABC (Auto Balance Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under många olika driftförhållanden

Inkrementella signaler


Upplösning 5 μm till 2,5 nm

(Se datablad för detaljerad information)

Elektrisk anslutning

Kabellängder på 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m och 3 m med D-typkontakt (9 och 15 stift), rund in-line-anslutning (12 stift) eller 14-vägs JST-kontakt

Strömförsörjning

5 V –5 %/+10 %, normalt < 200 mA fullt terminerad

Vibration (under drift)

100 m/s2 max vid 55 Hz till 2 000 Hz

Stötar (ej under drift)

500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axlar

Arbetstemperatur

0 °C till +70 °C

Försegling

IP40

* < ±10 nm SDE kan uppnås med optimerad inställning. Kontakta din lokala Renishaw-representant för mer information.

Se datablad för fullständig information.