Hoppa över navigering

VIONiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med RKLC-20S linjär och partiell båge-skala

Egenskaper

 • Digital utmatning direkt från läshuvudet
 • Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
 • Upplösningar upp till 2,5 nm
 • Hastighet upp till 12 m/s
 • Extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error): normalt < ±15 nm*
 • Optisk IN-TRAC™ referensmarkering
 • Dubbla ändlägesbrytare

Fördelar

 • Smal 6 mm bred skala lämplig för applikationer i begränsade utrymmen
 • Lämplig för mätning av partiell båge
 • Substratanpassad skala ger förbättrad metrologi
 • Inget separat gränssnitt behövs
 • Hög tålighet mot smuts och lösningsmedel
 • Advanced Diagnostic Tool
Genomskinligt område för webbplats-banners

Vad är VIONiC?

VIONiC-läshuvudet kombinerar Renishaws beprövade filtreringsoptik och avancerad interpolering till en digital inkrementell pulsgivare med extremt hög noggrannhet.
VIONiC-pulsgivarsystemet kan konfigureras med många olika hastigheter och upplösning, och har många olika alternativ med linjära eller roterande skalor. Detta gör den till en de mest mångsidiga pulsgivarna för feedback med hög precision. VIONiC-läshuvuden är designade med ett intuitivt autokalibreringsläge vilket också gör dem enkla att installera.

Vad är nytt?

*VIONiC-pulsgivarsystem finns nu tillgängliga med upplösningar ner till 2,5 nm med förbättrat SDE i hela produktutbudet.

Vad är VIONiC?

VIONiC-läshuvudet kombinerar Renishaws beprövade filtreringsoptik och avancerad interpolering till en digital inkrementell pulsgivare med extremt hög noggrannhet.
VIONiC-pulsgivarsystemet kan konfigureras med många olika hastigheter och upplösning, och har många olika alternativ med linjära eller roterande skalor. Detta gör den till en de mest mångsidiga pulsgivarna för feedback med hög precision. VIONiC-läshuvuden är designade med ett intuitivt autokalibreringsläge vilket också gör dem enkla att installera.

Vad är nytt?

*VIONiC-pulsgivarsystem finns nu tillgängliga med upplösningar ner till 2,5 nm med förbättrat SDE i hela produktutbudet.

Vad är RKLC20-S-skalan?

RKLC20-S är en smal tejpskala med låg profil av rostfritt stål med inkrementella graderingar med 20 µm upplösning och IN-TRAC-referensmarkeringar som fritt kan väljas av kunden. Den har en noggrannhet på ±5 µm/m och finns tillgänglig i längder upp till 20 meter (> 20 meter tillgängligt på begäran). RKLC20-S anpassas till maskinens substrat vilket ger förbättrad metrologi när skalans ändar är fast monterade på substratet.

Den flexibla RKLC20-S-skalan är också lämplig för att mäta partiella bågar om ett litet tvärsnittsområde gör det möjligt att linda den runt en trumma, axel eller båge med en radie på minst 30 mm.

Varför välja detta pulsgivarsystem?

Universellt digitalt pulsgivarsystem

VIONiC är den pulsgivare du bör välja eftersom den kombinerar interpolering med hög hastighet med imponerade mätprestanda, vilket gör den lämplig även för de mest krävande applikationerna. Många olika pulgivarkonfigurationer finns tillgängliga, så att användaren kan optimera sitt systems hastighet och upplösning i enlighet med dennes rörelsestyrningsbehov. Dessutom fungerar VIONiC-läshuvudet med både linjära och roterande skalor med olika noggrannhet. VIONiC-pulsgivaren är snabb och enkel att kalibrera, vilket gör den speciellt lämplig för produktion med stora volymer.

Enkel felsökning och service

Advanced Diagnostic Tool är tillgänglig för heltäckade feedback för pulsgivaren. Detta kan användas för krävande installationer och felsökning. Det innehåller:

 • Fjärrkalibreringsfunktioner
 • Signaloptimering över axellängden
 • Indikation av läshuvudets upplösning
 • Gräns- och referensmarkeringsindikatorer
 • DRO- och lissajous-utmatningar.

Universellt digitalt pulsgivarsystem

VIONiC är den pulsgivare du bör välja eftersom den kombinerar interpolering med hög hastighet med imponerade mätprestanda, vilket gör den lämplig även för de mest krävande applikationerna. Många olika pulgivarkonfigurationer finns tillgängliga, så att användaren kan optimera sitt systems hastighet och upplösning i enlighet med dennes rörelsestyrningsbehov. Dessutom fungerar VIONiC-läshuvudet med både linjära och roterande skalor med olika noggrannhet. VIONiC-pulsgivaren är snabb och enkel att kalibrera, vilket gör den speciellt lämplig för produktion med stora volymer.

Enkel felsökning och service

Advanced Diagnostic Tool är tillgänglig för heltäckade feedback för pulsgivaren. Detta kan användas för krävande installationer och felsökning. Det innehåller:

 • Fjärrkalibreringsfunktioner
 • Signaloptimering över axellängden
 • Indikation av läshuvudets upplösning
 • Gräns- och referensmarkeringsindikatorer
 • DRO- och lissajous-utmatningar.

Smal, robust och mångsidig skala

RKLC är en robust, 6 mm bred pulsgivartejpskala i rostfritt stål med en tjocklek på 0,15 mm. Detta möjliggör att skalan, när den är fast monterad på en maskinaxel, blir ”anpassad” till maskinens substrat och matchar dess värmeutvidgningskoefficient och beteende. Olika förflyttning av skalan och maskinen minimeras därmed.

RKLC inkrementella partiell båge-pulsgivare

RKLC-pulsgivarskalor kan enkelt kapas till den längd som behövs och monteras på ett enkelt cylindriskt substrat. Inga komplexa monteringsmetoder eller uppriktningsytor med snäva toleranser behövs.

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (säljs separat)

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

VIONiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:

 • Fjärrkalibrering
 • Signaloptimering över hela axellängden
 • Indikation av läshuvudets upplösning
 • Gräns- och referensmarkeringsindikering
 • Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
 • Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
 • Export och sparande av data

Tekniska data

Mätningsstandard

Smal tejpskala i rostfritt stål med självhäftande tejp, för montering direkt på ett substrat

Lämplig för användningsområden med partiell båge (minimiradie för partiell båge: 30 mm)

Läshuvudsstorlek (LxBxH)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Skalans upplösning

20 μm

Värmeutvidgningskoefficient

Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor

Noggrannhetsklass vid 20 °C

±5 μm/m

Referensmarkering

IN-TRAC-referensmarkeringar direkt inbäddade på RKLC-S

Väljarmagnet(er) används för att identifiera en eller flera referensmarkeringar

Gränslägesbrytare

Dubbla ändlägesbrytare

Skalans längd

Upp till 20 m (> 20 m på begäran)

Skalans form (H x B)0,15 mm x 6 mm inklusive självhäftande tejp

Maximal hastighet

Upp till 12 m/s

(Se datablad för detaljerad information)

SDE (Sub-Divisional Error)

Normalt < ±15 nm*

Dynamisk signalstyrning

Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control), ABC (Auto Balance Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under många olika driftförhållanden

Inkrementella signaler


Upplösning 5 μm till 2,5 nm

(Se datablad för detaljerad information)

Elektrisk anslutning

Kabellängder på 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m och 3 m med D-typkontakt (9 och 15 stift), rund in-line-anslutning (12 stift) eller 14-vägs JST-kontakt

Strömförsörjning

5 V –5 %/+10 %, normalt < 200 mA fullt terminerad

Vibration (under drift)

100 m/s2 max vid 55 Hz till 2 000 Hz

Stötar (ej under drift)

500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axlar

Arbetstemperatur

0 °C till +70 °C

Försegling

IP40

* < ±10 nm SDE kan uppnås med optimerad inställning. Kontakta din lokala Renishaw-representant för mer information.

Se datablad för fullständig information.

Nedladdningar

Datablad

Bruksanvisningar

 

Så fungerar det

VIONiC-pulsgivaren är utrustad med den tredje generationen av Renishaws unika filtreringsoptik, som tar medelvärdet av många skalperioder och effektivt filtrerar bort icke-periodiska funktioner såsom smuts. Skalans signal är normalt en fyrkantvåg som också filtreras vilket ger ett rent sinusformat mönster vid detektorn. Här används flera fingerstrukturer, tillräckligt fint för att generera fotoströmmar i form av fyra symmetriskt fasade signaler. Dessa kombineras i syfte att få bort likströmskomponenter och generera sinus- och cosinusformade utsignaler med hög spektral renhet och låg förskjutning, samtidigt som bandbredden hålls över 500 kHz.

Helt integrerad avancerad dynamisk signalbehandling och kontroller för Auto Gain, Auto Balance och Auto Offset kombineras för att säkerställa ett extremt lågt SDE (Sub- Divisional Error) på normalt < ±15 nm.

Denna utveckling av filtreringsoptik, kombinerat med noga utvald elektronik, ger inkrementella signaler med hög bandbredd som uppnår en maximal hastighet på 12 m/s med den lägsta nivån av jitter (brus) bland alla pulsgivare i klassen. Interpolering utförs inom läshuvudet, med högupplösta versioner som förstärks ytterligare med ytterligare brusreducerande elektronik för att uppnå jitter på bara 1,6 nm RMS.

VIONiC-pulsgivaren är utrustad med den tredje generationen av Renishaws unika filtreringsoptik, som tar medelvärdet av många skalperioder och effektivt filtrerar bort icke-periodiska funktioner såsom smuts. Skalans signal är normalt en fyrkantvåg som också filtreras vilket ger ett rent sinusformat mönster vid detektorn. Här används flera fingerstrukturer, tillräckligt fint för att generera fotoströmmar i form av fyra symmetriskt fasade signaler. Dessa kombineras i syfte att få bort likströmskomponenter och generera sinus- och cosinusformade utsignaler med hög spektral renhet och låg förskjutning, samtidigt som bandbredden hålls över 500 kHz.

Helt integrerad avancerad dynamisk signalbehandling och kontroller för Auto Gain, Auto Balance och Auto Offset kombineras för att säkerställa ett extremt lågt SDE (Sub- Divisional Error) på normalt < ±15 nm.

Denna utveckling av filtreringsoptik, kombinerat med noga utvald elektronik, ger inkrementella signaler med hög bandbredd som uppnår en maximal hastighet på 12 m/s med den lägsta nivån av jitter (brus) bland alla pulsgivare i klassen. Interpolering utförs inom läshuvudet, med högupplösta versioner som förstärks ytterligare med ytterligare brusreducerande elektronik för att uppnå jitter på bara 1,6 nm RMS.

TONiC™ optisk princip med kommentarer

VIONiC-pulsgivaren är utrustad med den tredje generationen av Renishaws unika filtreringsoptik, som tar medelvärdet av många skalperioder och effektivt filtrerar bort icke-periodiska funktioner såsom smuts. Skalans signal är normalt en fyrkantvåg som också filtreras vilket ger ett rent sinusformat mönster vid detektorn. Här används flera fingerstrukturer, tillräckligt fint för att generera fotoströmmar i form av fyra symmetriskt fasade signaler. Dessa kombineras i syfte att få bort likströmskomponenter och generera sinus- och cosinusformade utsignaler med hög spektral renhet och låg förskjutning, samtidigt som bandbredden hålls över 500 kHz.

Helt integrerad avancerad dynamisk signalbehandling och kontroller för Auto Gain, Auto Balance och Auto Offset kombineras för att säkerställa ett extremt lågt SDE (Sub- Divisional Error) på normalt < ±15 nm.

Denna utveckling av filtreringsoptik, kombinerat med noga utvald elektronik, ger inkrementella signaler med hög bandbredd som uppnår en maximal hastighet på 12 m/s med den lägsta nivån av jitter (brus) bland alla pulsgivare i klassen. Interpolering utförs inom läshuvudet, med högupplösta versioner som förstärks ytterligare med ytterligare brusreducerande elektronik för att uppnå jitter på bara 1,6 nm RMS.

IN-TRAC™-referensmarkeringen är helt integrerad i den inkrementella skalan och detekteras av en delad fotodetektor inom läshuvudet. Som diagrammet visar är den delade detektorn för referensmarkeringar inbäddad direkt i centrum av den inkrementella kanalens linjära fotodiodenhet vilket ger större skydd mot lutningsavfasning. Detta unika utförande drar också fördel av en automatisk kalibreringsrutin som elektroniskt fasar in referensmarkeringen och optimerar de inkrementella signalerna.