Hoppa över navigering

XL-80-lasersystem

Laserinterferometern Renishaw XL-80 erbjuder det ultimata inom högprestandamätning och kalibrering för rörelsesystem, inklusive CMM och verktygsmaskiner.

Förbättra ditt verksamhetsresultat med XL-80

Då XL-80 är snabb, noggrann och mycket portabel är det ingen överraskning att XL-80-systemet är den bästsäljande kalibreringslasern. Tillsammans med avancerade programvarulösningar och överlägsen prestanda kan XL-80 förbättra ert verksamhetsresultat avsevärt.

Renishaw har konstruerat, tillverkat och levererat lasersystem i mer än 25 år. XL-80 bygger vidare på dessa erfarenheter och innebär ett verkligt framsteg när det gäller systemprestanda och driftsfördelar för användarna.

Noggrannhet och dynamiska prestanda

Den linjära mätnoggrannheten är garanterad till ±0,5 ppm tack vare den precisionsstabiliserade laserkällan och noggrann miljökompensering. Avläsningar kan göras vid upp till 50 kHz, med en maximal linjär mäthastighet på 4 m/s och en linjär upplösning på 1 nm, också vid högsta varvtal. Samtliga mätalternativ (inte bara de linjära) bygger på interferometriska mätningar, vilket ger hög noggrannhet och säkerhet hos alla registrerade data.

Enkel användning

Det går snabbt och lätt att installera och använda XL-80. Väntetiderna är korta och den tillgängliga mättiden kan därmed förlängas, samtidigt som fördelarna och noggrannheten hos ett helt interferometribaserat system bibehålls.

Både lasern och kompensatorn ansluts till en dator via USB. Du behöver inget separat gränssnitt och du behöver inte oroa dig för några komplicerade inställningar.

Fullständig tillit

Kvalitet i konstruktion, tillverkning och teknisk support är Renishaws kännetecken. Toppmoderna anläggningar och kvalitetssäkrad tillverkning är viktiga faktorer oavsett om det gäller mikrotum eller nanometrar. En treårig standardgaranti och ett globalt supportnätverk ingår i vårt engagemang gentemot våra kunder.

Portabilitet

Storleken på laser XL-80 och kompensator XC-80 innebär att ett komplett linjärt system får plats i en rullväska och bara väger 12 kg. Lägg till trefoten, i sin egen tygväska, så har du en lösning för maskinmätning som verkligen är lätt att ta med sig.

Laserenheten XL-80

Lasern XL-80 ger en extremt stabil laserstråle, med en våglängd som är spårbar till nationella och internationella standarder.

Egenskaper och fördelar

  • Laserfrekvensens noggrannhet ±0,05 ppm (parts per million) över 3 år uppnås genom termisk reglering av laserrörets längd till inom några nanometer.
  • Linjär mätnoggrannhet ±0,5 ppm över hela området, d.v.s. från 0 ºC till 40 ºC (32 ºF till 104 ºF) och 650 mbar till 1150 mbar. Avläsningar kan göras vid upp till 50 kHz, med en maximal linjär mäthastighet på 4 m/s och en linjär upplösning på 1 nm, också vid högsta varvtal.
  • Integrerad USB betyder att det inte finns något behov av något separat gränssnitt mellan lasern och datorn.
  • Statuslysdioder visar laserns status och signalernas styrka, vilket ger ett smidigt alternativ till programmets skärminformation.
  • Omställningsbar mellan standardläge (40 m) och långa avstånd (80 m).
  • Analog I/O-port ger möjlighet till analog signalutmatning och triggersignalinmatning.
  • Uppvärmningstiden är kortare än 6 minuter.
  • Extern omställningsbar strömförsörjning ger flexibel ingångsspänning på 90 V–264 V.
  • CARTO-programvarupaketet möjliggör linjär, vinkel, roterande axel, rakhets- och vinkelräthetsmätning. För andra mätningslägen krävs LaserXL.

I enlighet med (IEC) EN60825-1 är Renishaws XL-80-lasrar Klass 2-lasrar och skyddsglasögon krävs inte. Läs alltid systemhandbokens säkerhetsinformation innan du använder systemet för första gången.

Produktinformation