Hoppa över navigering

Ett nytt system för enkel längdinställning av verktyg på CNC-fleroperationsmaskiner

1 maj 2015

Det globala teknikföretaget Renishaw har introducerat Primo™ LTS (length tool setter). Primo LTS är en enaxlad verktygsinställare som används för att ställa in verktygslängd, kontrollera verktygsbrott och kompensera för värmeutvidgning på CNC-fleroperationsmaskiner.

Primo LTS eliminerar behovet av tidskrävande, felkänslig manuell verktygslängdsinställning, vilken kan orsaka kassationer, omarbete och lägre produktivitet och vinst.

Automatiserad inställning av verktyg på maskinen med Primo LTS är upp till tio gånger snabbare än manuella metoder, vilket ger omedelbar och stor kostnadsbesparing. Lämplig att använda på små till stora CNC-fleropmaskiner och hjälper till att garantera att detaljerna blir ”rätt första gången”, vilket minskar kassationer och ökar vinsten.

Under en bearbetningsprocess beror måttnoggrannheten på ett antal variabler, inklusive verktygslängd och verktygsbrott. Primo LTS övervakar dessa variabler automatiskt så att användaren kan kompensera för variationer som kan inträffa, vilket gynnar den totala bearbetningsprocessen.

Primo LTS är en fast monterad produkt med ett helt integrerat gränssnitt för enkel elektrisk anslutning: hårdvaran kan bultas fast på maskinbordet och användas direkt, ingen ytterligare inställning behövs. Primo LTS är konstruerad för att användas i den tuffaste bearbetningsmiljön, så den är skyddad mot intrång av spån och kylmedel, och förhindrar falska triggningar på grund av stötar eller vibrationer. Integrerad tryckluftsblåsning tar effektivt bort spån när det behövs.

Enkel att installera och använda är Primo LTS en lättillgänglig lösning för att öka produktiviteten och lönsamheten hos en verktygsmaskin.

Ytterligare information finns på vår webbplats www.renishaw.se/mtp.

Om Renishaw

Renishaw är ett av världens ledande företag för konstruktions- och vetenskapsteknologi, med expertis inom precisionsmätning och hälsovård. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster som används inom så olika användningsområden som tillverkning av jetmotorer och vindkraftverk, tandvård och hjärnkirurgi. Vi är också världsledande inom området additiv tillverkning (som också kallas 3D-utskrift), där det är det enda företaget i Storbritannien som konstruerar och tillverkar industriella maskiner som ”skriver ut” detaljer från metallpulver.

Renishaw-gruppen har just nu fler än 70 kontor i 33 länder, med fler än 4 000 anställda, av vilka 2 600 personer är anställda i Storbritannien. Det mesta av företagets F&U och tillverkning utförs i Storbritannien, och för året som avslutades i juni 2015 nådde Renishaw en försäljning på 494,7 miljoner £, av vilket 95 % var export. Företagets största marknader är USA, Kina, Tyskland och Japan.

Nedladdningar