Hoppa över navigering

Företagets ansvar

Vi är starkt engagerade i hållbar tillväxt genom ständiga investeringar i produktutveckling och tillverkningsmetoder. Renishaw vill också vara erkända, kollektivt och individuellt, som ledande och bidragande inom vårt område och vårt samhälle.

Vi vill uppnå våra mål på ett sätt som är omtänksamt, öppet och ärligt, och vi strävar efter att se till att alla delar av verksamheten har så liten skadlig påverkan på miljön som möjligt.

Vår inställning till CR (corporate responsibility)

För att effektivt hantera de sociala faktorer och miljöfaktorer som påverkar verksamheten, och som påverkar dess anseende och lönsamhet, har Renishaw en formell CR-hanteringsstruktur för att ge bättre fokus för företagsgruppens verksamhet.

Group Finance Director, Allen Roberts, har ansvaret för att hantera alla delar av företagets CR-verksamhet.

För att säkerställa att vi fortsätter att utveckla vår inställning till CR på ett strukturerat och koordinerat sätt har vi utvecklat en CR-strategi genom en dialog med vårt CR-team, styrelsen och ledningen i hela verksamheten. Vi inser att för att bli ett företag som skapar ett nettovärde i vår värdekedja måste vi fortsätta på vår CR-resa. Våra många år med CR-aktiviteter har gett oss en bra grund att bygga vidare på då vi ser fram mot vår framtida resa.

Om du vill kontakta vårt CR-team, fyller du i kontaktformuläret och väljer ”Företagets ansvar” i rullgardinsmenyn ”syfte med förfrågan”.

Relaterade dokument