Hoppa över navigering

Karriärmöjligheter

Vår personal och produkter gör verklig skillnad för världen vi lever i.

Från tillverkning av jetmotorer och vindturbiner, till tandvård och hjärnkirurgi, löser vi svåra problem inom konstruktion och vetenskap.

Gör skillnad

Genom att arbeta för Renishaw gör du skillnad inom ett globalt företag som uppmuntrar innovation och personliga framsteg. Börja söka här.

Applikationsingenjör till Renishaw AB

Efter en kraftig försäljningsökning de senaste åren söker vi nu ytterligare en applikationsingenjör till Renishaw AB, för våra befintliga samt nya kunder.

Som applikationsingenjör hos Renishaw är huvudmålet support och utbildning för våra kunder inom verkstadsindustrin. En stor del av tjänsten är även intern säljsupport samt support till våra agenter och distributörer.

Följande uppgifter ingår i tjänsten:

 • Utbildning, kundanpassade applikationer, programmering, konsultation och support.
 • Detta kan inkludera applikations- och funktionalitetsförfrågningar, troligen med huvudfokus på produktens mjukvara.
 • Utveckla automatiserade och kundanpassade lösningar.
 • Vi arbetar inom hela Norden med största fokus på Sverige.
 • Marknadsaktiviteter såsom mässor, öppna hus och seminarier.
 • Vara delaktig i att utveckla affärsmöjligheter inom nya kundsegment.
 • Ett stort antal resdagar med övernattning.
 • Hantera rapportering, säljstödsprogram och övriga tekniska uppgifter.

Din bakgrund och kvalifikationer:

 • Tekniskt gymnasium
 • Minst 5 års erfarenhet och bakgrund inom industriell mätteknik eller produktion inom verkstadsindustrin.
 • God teknisk förståelse och med en bakgrund programmering av bearbetningsmaskiner och/eller koordinatmätmaskiner.
 • Kunskap inom mättekniska mjukvaror och CAD program.
 • Goda kunskaper i ritningsläsning.
 • Grundläggande kunskaper i elektronik.
 • Analytisk och strukturerad.
 • B körkort.
 • Goda kunskaper i engelska som är vårt koncernspråk.

Personliga egenskaper:

För att bli framgångsrik måste du kunna hantera ett antal olika projekt med kunder och interna kontakter med förmågan att avsluta projekt inom realistisk tid. Kandidaten måste vara kreativ och positiv till att hitta lösningar och tycka om utmaningen med kunden i focus.

Du måste vara mycket självgående med en hög motivation och kunna arbeta både enskilt och i team.

Eftersom du kommer att besöka kunder eller träffa kunder hos oss i Järfälla cirka 4 dagar per vecka är det av stor vikt att du är flexibel med en god förmåga att planera ditt arbete.

Vi erbjuder:

Ett självständigt och spännande arbete i ett framgångsrikt internationellt företag med konstant nya utmaningar. Umgänget är öppet och informellt och du kommer att ha kontakt med kollegor i ett internationellt team med stora kunskaper inom respektive arbetsområde. I tjänsten ingår tjänstebil och övriga verktyg för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett effektivt och flexibelt sätt.

Denna tjänst är en fast heltidstjänst.

Placeringsorten är vårt huvudkontor i Järfälla.

Renishaw´s affärskultur främjar innovation, utveckling och önskan att erbjuda en unik service runt världen. Vi söker kontinuerligt talangfulla människor som vill växa med oss. Vår personal och produkter gör verklig skillnad för världen vi lever i. Genom att arbeta för Renishaw gör du skillnad inom ett globalt företag som uppmuntrar innovation och personliga framsteg.

Din ansökan

Vänligen sänd er ansökan med CV till sweden@renishaw.com

Vi vill ha er ansökan på engelska.

Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Vi ser fram emot att presentera oss vidare under rekryteringsprocessen.

Renishaw är ett av världens ledande företag för konstruktions- och vetenskapsteknologi, med expertis inom precisionsmätning och hälsovård. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster som används inom så olika användningsområden som tillverkning av jetmotorer och vindkraftverk, tandvård och hjärnkirurgi. Vi är också världsledande inom området additiv tillverkning (som också kallas metall-3D-utskrift), där det är det enda företaget i Storbritannien som konstruerar och tillverkar industriella maskiner som ”skriver ut” detaljer från metallpulver.

Renishaw-gruppen har i dag fler än 70 kontor i 35 länder, med ungefär 4800 anställda i hela världen. Ungefär 2 600 personer är anställda i Storbritannien där företaget genomför det mesta av sin forskning & utveckling och sin tillverkning.

Besök även www.renishaw.se eller www.renishaw.com för mer information.

Försäljningsingenjör / Teknisk försäljning till Renishaw AB

Efter en kraftig försäljningsökning de senaste åren söker vi nu ytterligare en säljare till Renishaw AB, för våra befintliga samt nya kunder.

Som försäljningsingenjör hos Renishaw är huvudmålet proaktiv direktförsäljning och support för våra kunder inom verkstadsindustrin. En del av säljaktiviteterna är även via agenter samt distributörer, som vi förväntar oss att du har erfarenhet av.

Följande uppgifter ingår i tjänsten:

• Ta ansvar för hela säljprocessen med både korta och långa kundprojekt.
• Säljområde från Norrköping-Örebro och norröver.
• Marknadsaktiviteter såsom mässor, öppna hus och seminarier.
• Utveckla affärsmöjligheter inom nya kundsegment.
• Ett stort antal resdagar med övernattning.
• Hantera samt vara ansvarig för rapportering, säljstödsprogram och övriga administrativa uppgifter.

Din bakgrund och kvalifikationer:

• Tekniskt gymnasium, med fördel även vidarestudier.
• Minst 3 års erfarenhet och bakgrund inom industriell mätteknik eller produktion inom verkstadsindustrin. 
• God teknisk förståelse och med en bakgrund inom teknisk direktförsäljning.
• Analytisk och resultatorienterad.
• B körkort.
• Goda kunskaper i engelska som är vårt koncernspråk.

Personliga egenskaper:

För att bli framgångsrik måste du kunna hantera ett antal olika projekt med kunder och interna kontakter med förmågan att avsluta order och projekt inom realistisk tid. Kandidaten måste vara kreativ och positiv till att hitta lösningar och tycka om utmaningen med kunden i fokus.

Eftersom du kommer att besöka kunder och andra marknadsaktiviteter cirka 4 dagar per vecka är det av stor vikt att du är flexibel med en god förmåga att planera ditt arbete.

Vi erbjuder:

Ett självständigt och spännande arbete i ett framgångsrikt internationellt företag med konstant nya utmaningar. Umgänget är öppet och informellt och du kommer att ha kontakt med kollegor i ett internationellt team med stora kunskaper inom respektive arbetsområde. I tjänsten ingår tjänstebil och övriga verktyg för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett effektivt och flexibelt sätt.

Denna tjänst är en fast heltidstjänst.

Placeringsorten är vårt huvudkontor i Järfälla.

Renishaw´s affärskultur främjar innovation, utveckling och önskan att erbjuda en unik service runt världen. Vi söker kontinuerligt talangfulla människor som vill växa med oss. Vår personal och produkter gör verklig skillnad för världen vi lever i. Genom att arbeta för Renishaw gör du skillnad inom ett globalt företag som uppmuntrar innovation och personliga framsteg.

Din ansökan

Vänligen sänd er ansökan med CV till sweden@renishaw.com

Vi vill ha er ansökan på engelska.

Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Vi ser fram emot att presentera oss vidare under rekryteringsprocessen.

Renishaw är ett av världens ledande företag för konstruktions- och vetenskapsteknologi, med expertis inom precisionsmätning och hälsovård. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster som används inom så olika användningsområden som tillverkning av jetmotorer och vindkraftverk, tandvård och hjärnkirurgi. Vi är också världsledande inom området additiv tillverkning (som också kallas metall-3D-utskrift), där det är det enda företaget i Storbritannien som konstruerar och tillverkar industriella maskiner som ”skriver ut” detaljer från metallpulver.

Renishaw-gruppen har i dag fler än 70 kontor i 35 länder, med ungefär 4800 anställda i hela världen. Ungefär 2 600 personer är anställda i Storbritannien där företaget genomför det mesta av sin forskning & utveckling och sin tillverkning.

Besök även www.renishaw.se eller www.renishaw.com för mer information.

Area Sales Manager / Technical Sales in Denmark to Renishaw ApS

Renishaw ApS is a new Subsidiary of Renishaw and we are looking for an Area Sales Manager for the Danish market.

We have had a very strong sales growth in recent years and therefore need a dedicated salesperson to support our existing customers and continue our growth. This will be our first own employee in Denmark with the responsibility to build up the operation.

As an Area Sales Manager you will be responsible for our sales activities in Denmark and you will primarily work with direct sales and support to customers in the industry. A certain proportion of our sales activities are also through agents and distributors, which we expect you to have experience in. Your duties include, inter alia:

 • Take overall responsibility for the entire sales process with both short and long-term customer projects
 • Develop business opportunities in new customer segments
 • Large number of travel days, including overnight stay
 • Manage and be responsible for reporting, sales support programs, as well as other administrative responsibilities

Your qualifications and your background:

 • Technical high school or equivalent
 • At least 5-10 years of experience and background in industrial metrology and / or production
 • Good technical understanding and a background in technical direct sales and via agents and distributors
 • Driving license for car
 • Master Danish and English, which is our corporate language, in speech and writing
 • Swedish is desired but not a requirement
 • Analytical and result-oriented

Personal characteristics:

To be successful, you work with a variety of tasks with clients and internal contacts as well as have the ability to complete tasks within the project. You have to be very independent, highly motivated and able to work both individually and in teams. The candidate must be creative and positive to finding solutions and enjoying the challenges with the customer in focus.

As you will be travelling to customers and business meetings about 4 days per week it is of great importance that you are flexible and have an excellent ability to plan your work.

This is a permanent full-time employment. You will be based in your home office and you should be residing in Denmark.

Renishaw's business culture promotes innovation, progress and a desire to offer a special service around the world. We are continually looking for talented people who want to grow with us. It is equally important for us to design equipment and software for measurement and control. If you have a desire to innovate and deliver new ideas that will change our world as well as yours, Renishaw would like to hear from you.

Send your application with CV and cover letter.

Send your application with CV and cover letter to sweden@renishaw.com. Please note that we want your application in English.

The recruitment process starts directly so we would like to have your application as soon as possible.

Renishaw is one of the world's leading engineering and scientific technology companies, with expertise in precision measurement and healthcare. The company supplies products and services used in applications as diverse as jet engine and wind turbine manufacture, through to dentistry and brain surgery. It is also a world leader in the field of additive manufacturing (also referred to as metal 3D printing), where it is the only UK business that designs and makes industrial machines which ‘print' parts from metal powder.

The Renishaw Group currently has more than 70 offices in 35 countries, with around 4,000 employees worldwide. Around 2,600 people are employed within the UK where the company carries out the majority of its research and development and its manufacturing.

See also www.renishaw.se or www.renishaw.com for more information.

Kontakta oss

Vid intresse av denna tjänst vänligen kontakta Bo Eneholm VD.

Vi ser fram emot att få dina ansökningshandlingar

RENISHAW AB
Biskop Henriks väg 2
SE-176 76 Järfälla

Telefon: 08-584 908 90

Fax: 08-584 908 99

Email: sweden@renishaw.com

www.renishaw.se