Hoppa över navigering

Hållbarhet

Vi har ett stort engagemang för att bidra till att skydda miljön och bidra till viktiga frågor som t.ex. att arbeta med klimatförändringar. Vi gör inte detta enbart genom att förbättra fotavtrycken från vårt eget arbete, t.ex. reducera utsläppen från våra produktionsanläggningar, utan även genom att erbjuda lösningar till våra kunder så att de kan tillverka mer med mindre resurser och bidra till att skapa en hållbar värld.

För att leverera långsiktigt hållbara värden i en värld med allt mer begränsade resurser, måste vi minska den påverkan som vår verksamhet har på miljön och de samhällen där vi är aktiva.

Vår medverkan till nollutsläpp

I november 2021 anslöt vi oss till ett nollnettomål 2050 vilket valideras och övervakas av SBTi (Science Based Target initiative), ett internationell organ som definierar och främjar klimatmål med nollutsläpp i linje med klimatvetenskapen.

  • Utsläppen i omfattning 1 och 2 ska vara nettonoll 2028 jämfört med våra referensvärden 2019/20
  • Utsläppen i omfattning 3 ska vara nettonoll senast 2050
  • Mängden med utsläpp i omfattning 3 till mars 2023 för att tillåta ett mer ambitiöst nollnettomål ska fastställas.

FN:s mål för hållbar utveckling

Men vi nöjer oss inte med våra ansträngningar med att motverka klimatförändringarna genom vår strategi med nollnettoutsläpp. Under många år har vi stöttat åtskilliga välgörenhets- och frivilligorganisationer lokalt på våra huvudsakliga platser via Renishaws Välgörenhetskommitté.

Vår Mångfalds och inkluderingsgrupp fortsätter även att stödja D&I-initiativ genom hela vår verksamhet, inklusive att fira inkluderingsdagar och sprida information till medarbetarna. Vi är medvetna om att ökande mångfald hos vårt företag gör det möjligt för oss att vara ett ansvarsfullt och produktivt företag som drivs av talangfulla människor med olika bakgrundet och perspektiv. För att ytterligare utveckla och formalisera det arbete som vi utför för dessa sociala frågor, analyserar vi FN:s mål för hållbar utveckling för att fastställa de mål som vi kan satsa på och lämna ett viktigt bidrag.

Kundernas ikon fet stil

Hjälpa våra kunder

Våra produkter hjälper våra kunder med deras egna nettonollambitioner genom att reducera energiförbrukningen och minimera avfallet. Produkterna hjälper till att reducera den icke produktiva maskintiden, eliminera tillverkningen av kasserade detaljer samt reducera den totala energiförbrukning som krävs för att tillverka samma mängd komponenter.

Ikon för reducerade utsläpp - Solpanel Sänka våra utsläpp

I december 2020 introducerade vi vår nya koncernpolicy avseende inköp av el, där vi kräver att alla våra koncernföretag endast använder el från certifierade förnybara källor. Detta betyder att vi växlar till förnybar el när befintliga avtal löper ut. Vi fortsätter att investera kraftigt i egen produktion på våra främsta globala anläggningar.

Minimera avfall ikon fet stil Minimera vårt avfall

Vi är fokuserade på att säkerställa att våra produkt- och förpackningar har minsta möjliga påverkan. Vi inser att den främsta delen av vårt avfall kommer från våra tillverkningsprocesser och har ett hängivet team som arbetar med förbättra hanteringen av vårt tillverkningsavfall.

Blicka framåt ikon fet stil

Blicka framåt

Medan vi arbetar mot våra nollutsläppsmål vill vi säkerställa att människor förstår vad vi gör att hur de kan medverka till detta. Vi kommer även engagera våra leverantörer och kunder för att reducera utsläppen, som en del av vårt engagemang med att uppnå nollutsläpp i omfattning 3 senast mars 2050.