Hoppa över navigering

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vår målsättning att gestalta morgondagen tillsammans. Det är vår ambition att bli ledande inom hållbarhet, att arbeta i ett nära partnerskap med våra kunder, leverantörer och lokalsamhällena för att skapa en positiv förändring.

Vi har ett stort engagemang för att bidra till att skydda miljön och bidra till viktiga frågor som t.ex. att arbeta med klimatförändringar. Vi gör inte detta enbart genom att förbättra fotavtrycken från vårt eget arbete, t.ex. reducera utsläppen från våra produktionsanläggningar, utan även genom att erbjuda lösningar till våra kunder så att de kan tillverka mer med mindre resurser och bidra till att skapa en hållbar värld.

För att leverera långsiktigt hållbara värden i en värld med allt mer begränsade resurser, måste vi minska den påverkan som vår verksamhet har på miljön och de samhällen där vi är aktiva.

Vår medverkan till nollutsläpp

En av de viktigaste åtgärderna för hur vi kan påverka är genom att minska våra utsläpp. I november 2021 anslöt vi oss till ett nollnettomål 2050 vilket valideras och övervakas av SBTi (Science Based Target initiative), ett internationell organ som definierar och främjar klimatmål med nollutsläpp i linje med klimatvetenskapen.

  • Utsläppen i omfattning 1 och 2 ska reduceras med 90 % till 2028 jämfört med våra referensvärden 2019/20
  • Ett första måldatum för 90 % reducering av utsläpp i omfattning 3 till 2050.
  • Mängden med utsläpp i omfattning 3 till mars 2023 för att tillåta ett mer ambitiöst nollnettomål ska fastställas för utsläpp i omfattning 3.

FN:s mål för hållbar utveckling

Vi inser att det kräver betydligt mer än att uppnå nollnettoutsläpp för att bli ett hållbart företag. Därför har vi även anammat FN:s mål för hållbar utveckling, och identifierat tre mål som är mest relevanta för vår verksamhet, där vi tror att vi kan uppnå största möjliga påverkan.

Kundernas ikon fet stil

Hjälpa våra kunder

Vi vet att våra kunder värdesätter hur våra produkter reducerar mängden avfall och ökar effektiviteten. Vi vet även att de vill känna till produkternas miljöprestanda. Därför utför vi en serie med livscykelanalyser med en blandning av populära och nya produkter. Detta hjälper oss att förstå och kvantifiera deras miljöpåverkan så att vi kan dela det med våra kunder.

Ikon för reducerade utsläpp - Solpanel Sänka våra utsläpp

I december 2020 introducerade vi vår nya koncernpolicy avseende inköp av elektricitet, där vi kräver att alla våra koncernföretag endast använder el från 100 % certifierade förnybara källor. Detta betyder att vi växlar till förnybar el när befintliga avtal löper ut. Vi letar efter sätt att ytterligare påskynda denna omvandling mot förnybar elektricitet, inklusive egenproduktion och installerade nyligen solpaneler på våra byggnader i Dublin, Irland och Apodaca, Mexiko. Vi fortsätter den inslagna kursen och utvecklar nya hållbara principer för våra resor för att inbegripa hållbarhet i våra dagliga affärsbeslut.

Minimera avfall ikon fet stil Minimera vårt avfall

Vi är fokuserade på att säkerställa att våra produkt- och förpackningar har minsta möjliga påverkan. Vi inser att den främsta delen av vårt avfall kommer från våra tillverkningsprocesser. Vår nya koncept med cirkulärt forum arbetar tillsammans med våra experter på tillverkningsavfall för att fortsätta hitta sätt att minimera den mängd avfall som vi genererar, medan vi maximerar alternativen för att återanvända, återvinna och kompostera.

Blicka framåt ikon fet stil

Blicka framåt

Medan vi arbetar mot vårt nollutsläppsmål vill vi säkerställa att människor förstår vad vi gör att hur de kan medverka till detta. Vi kommer även engagera våra leverantörer och kunder för att reducera utsläppen, som en del av vårt engagemang med att uppnå mängden omfattning 3 mars 2023.

Relaterade dokument