Hoppa över navigering

Renishaw policy mot mutor och bestickning

Vårt globala anti-bestickningsprogram är utformat för att säkerställa att alla anställda, och de vi gör affärer med, följer detta tillvägagångssätt. Denna policy tar också upp risken för överträdelser mot besticknings- och korruptionslagstiftning som gäller i någon del av världen.

Renishaw har en nolltolerans mot mutor och korruption. Detta gäller utan undantag. Förutom att mutor och bestickning är olagligt är det oetiskt och kan orsaka allvarlig skada för samhället.

Renishaws verkställande kommitté har godkänt vår Policy mot bestickning och korruption, och den övervakas och stöds av en gruppmästare på vårt huvudkontor i Storbritannien och av lokala mästare i de länder vi är verksamma i.

Policyn gäller alla som arbetar på Renishaw inklusive tillfällig personal, entreprenörer, praktikanter, mellanhänder och tredje parter som agerar på uppdrag av alla företag inom Renishaw-koncernen (i enlighet med Renishaw-koncernens styrmanual). Det gäller även för alla affärer och transaktioner i alla länder där Renishaw-koncernen är verksam.

Styrning och riskbedömning

Riskbedömning och företagsutvärdering (due diligence)

Vårt juridiska team har arbetat med den högsta ledningen, både i Storbritannien och andra länder vi är verksamma i, för att identifiera de viktigaste riskområdena och arbetar med ledningen via ett efterlevnadsprogram för att minska riskerna. Varje region måste införa procedurer för att bekämpa bestickning som är lämpliga för deras verksamhetsmiljö.

Renishaw säkerställer att våra due diligence-processer för leverantörer och kunder är fokuserade på de tre högriskområdena:

  1. Var vi gör affärer
  2. Hur vi gör affärer
  3. Vem vi gör affärer med

Utbildning för anställda och kommunikation

Policyn mot bestickning och korruption har utfärdats till alla anställda (inklusive nyanställda som en del av deras introduktionsprocess) och en särskild intranätsida med nyckelinformation har skapats. Alla anställda kommer genomgå utbildning inom anti-bestickning och korruption. Anställda har en skyldighet att rapportera eventuella misstänkta överträdelser mot policyn till antingen Renishaws Group General Counsel eller via Speak Up, Renishaws whistleblowing-tjänst (visselblåsartjänst).

Övervakning och granskning

Vi övervakar och granskar regelbundet efterlevnaden av krav mot bestickning genom våra interna kontrollprocesser. Vi rapporterar regelbundet till revisionsutskottet och styrelsen och behandlar eventuella nya eller uppkomna risker.

Policyn kan återfinnas i dokumentet nedan.

Relaterade dokument