Hoppa över navigering

Maskinkalibrering och optimering

Att kunna mäta maskinprestanda och utföra maskindiagnos är mycket viktigt för att kunna uppnå kända och repeterbara processegenskaper.

Första steget i processförbättring

Renishaws system för laserinterferometer- och ballbarmätning utvärderar, övervakar och förbättrar statiska och dynamiska prestanda hos verktygsmaskiner, koordinatmätmaskiner (CMM) och andra lägeskritiska rörelsesystem.

Våra produkter ska därför ses som det första steget i processförbättringen och kompletterar probsystem på maskinen och utanför maskinen.

Vi introducerar uppriktningslasersystemet XK10

Uppriktningslasersystemet XK10 har utvecklats för användning under bygget av och uppriktningen av verktygsmaskiner, vilket ersätter behovet av referensdetaljer.

För användning på linjära skenor för att säkerställa att de är raka, fyrkantiga, parallella och jämna, samt för att bedöma spindelriktningen och koaxialiteten för roterande maskiner.

Upptäck fördelarna med XK10

Uppgradera ditt system

Renishaw erbjuder befintliga användare en mängd alternativ för den bästa lösningen för att uppgradera till det senaste systemet. Med alla fördelar som QC20 ballbar ger för att utvärdera och spåra tillståndet på deras maskiner, tror vi att befintliga användare kommer att vilja uppgradera.

Vårt XL-80 laserinterferometersystem ger avsevärda fördelar i prestanda och vid användningen och är kompatibel med vår ML10-optik. Samtidigt som XR20 kalibratorn för roterande axlar ger en ökad flexibilitet, enklare inställning och användning.

Program för kalibreringsprodukter

CARTO-programvarupaketet håller snabbt på att bli lösningen för alla Renishaw-kalibreringsprodukter och applikationer. Medan vissa funktioner fortfarande utvecklas kan annan kalibreringsproduktprogramvara behövas.

Nedladdning av kalibreringsprogramvara