Hoppa över navigering

QC20 ballbar

Industristandarden för snabb, enkel och effektiv verifiering av verktygsmaskinernas prestanda.

QC20 ballbar-testning erbjuder enastående prestanda och driftsfördelar.

Ballbar-testning tillhandahåller en enkel och snabb kontroll av en numeriskt styrd verktygsmaskins positioneringsprestanda i enlighet med erkända internationella standarder (t.ex. ISO, ANSI/ASME). Detta tillåter användarna att utvärdera och spåra tillståndet på deras maskiner och snabbt ställa diagnos på problem som kan kräva underhåll. Det identifierar även de felkällor som skapar dem.

Regelbunden testning av verktygsmaskiner med QC20 ballbar hjälper till att:

 • säkerställa detaljernas noggrannhet, vid första körningen, från CNC-maskiner
 • reducera maskinstillestånd och inspektionskostnader
 • påvisa överensstämmelse med standarder för maskinprestanda och kvalitetssäkring
 • implementera faktabaserat förebyggande underhåll

Varför använda en Renishaw QC20-ballbar?

Att känna till maskinens kapacitet innan den skär delar hjälper oss att minimera kassationerna och maskinens stilleståndstider. Detta ger oss en hög komponentkvalitet och produktivitet samtidigt som vi minskar tillverkningskostnaderna. Detta är själva kärnan i lean production - större värde för kunden.

Nemcomed (USA)

Vad är en QC20 ballbar?

Ballbar QC20-W

QC20 ballbar består av:

 • QC20-ballbar-enheten (en högprecisions-teleskopisk linjär sensor med precisionskulor i varje ände)
 • två magnetiska precisionsfästen, ett monterat på maskinbordet och det andra på maskinens spindel eller spindelhuset.

Vid användning placeras sensorkulorna i magnethållarna kinematiskt. Det här systemet gör att ballbar-enheten kan mäta mycket små variationer i radie när maskinen följer en programmerad cirkelformad bana runt fästet på maskinbordet.

Ballbar 20-programvaran beräknar totala mätvärden hos insamalade data för positioneringsnoggrannhet (rundhet, rundhetsfel) i enlighet med internationella standarder eller i Renishaws egna analysrapporter. Denna rapport använder en unik matematisk analys för att diagnostisera många ytterligare enskilda maskinfel på grundval av de linjära avläsningarna. Data visas både grafiskt och numeriskt som stöd och hjälp för diagnosen.

Fördelar med ballbar-testning

 • Trådlös Bluetooth-teknologi säkerställer att man slipper kabelhanteringsproblem, kan arbeta med stängda luckor och reducerar risken för systemskador.
 • Maskinvaran och programvaran möjliggör test av partiella bågar (220). Detta tillhandahåller större testflexibilitet:
  • Förbättrade test av Z-axeln (ingen specialfixtur krävs).
  • Tester där axelrörelsen är begränsad (normalt Z-axeln på fleroperationsmaskiner och X-axeln på svarvar).
  • Kapacitet att testa 3 plan från en enkel uppsättning, med test av partiella bågar för 2 av testerna, samt att presentera en volymetrisk analys.
 • Snabbare dataläsning för förbättrad analys vid små testcirklar och höga matningshastigheter.
 • Förbättrad Ballbar 20 programvara inklusive nya funktioner för utökad testning och analysrapporter för att diagnosticera maskinfel.

Lär dig mer om ballbar-testning

Testkapacitet

Ballbar-satsen QC20 innehåller en 100 mm lång ballbar-enhet och 50, 150 och 300 mm långa förlängningsstavar. Genom att montera ballbarsystemet med olika kombinationer av förlängningsstavar är det möjligt att utföra ballbartester med radier på 100, 150, 250, 300, 400, 450, 550 eller 600 mm. Med tillägg kan man utföra tester med radier på upp till 1 350 mm.

Kulfästena har konstruerats för att göra det möjligt för QC20 ballbar att utföra ytterligare 220° tester med ”parcial arc” i plan genom mittvridpunktsaxeln. På så sätt kan ballbartesterna snabbt utföras i tre ortogonala plan utan att behöva flytta på mittvridpunkten. Om du utför tester med partiell båge med radier på över 150 mm krävs en anpassad fixturering.

Ballbarkalibratorn förbättrar testanalysen. Den möjliggör absoluta avläsningar för skalfel och tillhandahåller en snabb kontroll så att ballbaren läser nominellt på ett korrekt sätt.

Ballbar-testresultaten kan också användas i den nya rapportfunktionen ”volymetrisk analys” i Ballbar 20-programvaran), med säkerheten att alla data har samlats in runt samma punkt.

QC20 ballbar kan användas i kombination med Ballbar Trace, ett tidsbaserat programvarupaket som är kostnadsfritt för befintliga användare. Det erbjuder större flexibilitet för många nya användningsområden, inklusive 5-axlig ballbarverifiering (till ISO 10791-6) och statisk övervakning.

Kundberättelser

Läs mer om hur våra kunder använder vår QC20 ballbar för att förbättra sin mätprocess.

Att göra QC20 ballbar-testning till en integrerad del av verktygsmaskinens hälsokontroller har inte bara hjälpt oss att säkerställa att detaljerna är enhetliga, utan även medfört att vi åter kan använda en verktygsmaskin som vi tidigare betraktade som icke produktiv fullt ut.

Med hjälp av ballbarens diagnostikprogramvara för att automatiskt tolka resultat och diagnostisera fel, får maskinanvändarna effektiv avlastning och behöver inte längre beräkna från grundläggande principer vad data verkligen betyder, var problemet ligger och hur det kan åtgärdas. Detta hjälper oss spara massor av tid vid tillverkningen av komponenter.

BAE Systems, UK


Vi har stor nytta av våra ballbarer. Sedan vi började använda Renishaw QC20 ballbarer, har vi reducerat våra totala kassationer med mer än trettio procent. Allt detta på grund av att vi utför förebyggande underhållsarbete. Det är viktigt att påpeka att kvarts är ett dyrbart material som står för en stor andel av slutproduktens kostnad. På så sätt betyder minskade kostnader även ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Vi använder även QC20 ballbarer för att analysera alla delar i våra maskiner, skapa rapporter och dela upp maskinerna i kategorierna hög, medel och låg utifrån deras totala prestanda och effektivitet. Detta gör det enklare för oss att systematiskt tilldela arbete till de maskiner som passar bäst när vi tar emot ordrar, vilket hjälper oss att göra vår samlade produktion mer effektiv.

Kumkang Quartz Co., Ltd, Sydkorea


Produktinformation