Hoppa över navigering

XC-80-kompensator och givare

Automatisk miljökompensering för att säkerställa noggranna lasermätningar.

XC-80 erbjuder lasermätnoggranhet över hela området.

XC-80-kompensator

XC-80-kompensatorn är en avgörande faktor för linjär mätnoggrannhet med hjälp av lasern XL-80, samt de fleraxliga kalibratorerna XM-60 och XM-600. Förändringar i luftens temperatur, tryck och relativ luftfuktighet kan påverka våglängden hos laserljuset och därmed avläsningarna som tas vid mätningen.

XC-80 har ”intelligenta sensorer” som bearbetar avläsningarna vid källan, och kompensatorn mäter lufttemperatur, lufttryck och relativ luftfuktighet mycket noggrant. XC-80 använder sensoravläsningarna för att modifiera det nominella värdet på laserns våglängd för att få fram ett absolutvärde, som sedan används vid beräkningar för att praktiskt taget eliminera mätfel som orsakas av dessa variationer.

Om du är intresserad av noggrannhet MÅSTE du ha effektiv våglängdskompensering.

För mer information om varför miljökompensering är viktig, besök vår sida Interferometri förklarad.

Egenskaper och fördelar

  • Enhetlig kompensering - Konstruktionen hos XC-80 och dess sensorer ger enhetliga och extremt exakta avläsningar över hela driftspektrat och alla miljöförhållanden.
  • Frekventa sensoruppdateringar – Detta kan göras automatiskt var sjunde sekund enligt statuslysdioderna på XC-80-enheten.
  • Integrerad USB – Den integrerade USB-anslutningen innebär att det inte finns något separat datorgränssnitt och ingen separat strömförsörjning (drivningen av XC-80 och sensorerna sker via USB).
  • Låg vikt - XC-80 väger 490 gram, och totalvikten tillsammans med XL-80 är strax över 3 kg (inklusive anslutningskablar, XL-strömförsörjning och sensorer).
  • Intelligenta luft- och materialtemperatursensorer - De integrerade mikroprocessorerna analyserar och bearbetar sensorns utsignal innan de digitala temperaturvärdena skickas till XC-80-kompensatorn. Detta ger säkrare mätningar och är också en viktig anledning till varför XC-80 är så kompakt, och varför sensorerna är helt utbytbara utan att kompromissa med noggrannheten.
  • Upp till tre materialtemperatursensorer kan också fästas vid XC-80-kompensatorn för att möjliggöra normalisering av linjära mätningar till en standardmaterialtemperatur på 20 °C.
  • Mångsidiga sensorkablar - Standardsensorkablarna är 5 m långa och kan lätt tas bort vid byte. De kan också skruvas samman om längre längder behövs på längre maskiner.
Miljökompensering behövs INTE för mätningar av vinkelräthet eller rakhet när du använder ett Renishaw-lasersystem, eftersom dessa beräknas baserat på skillnaden i två närliggande strålvägar, då miljöfaktorerna tar ut varandra. Eftersom mätningar av roterande axlar, planhet och rätvinklighet också baseras på dessa mätningar inte kräver miljökompensering.

Produktinformation