Hoppa över navigering

Uppriktningslasersystem XK10

En enda digital lösning för många olika verktygsmaskiner.

Mät och rikta upp geometriska och roterande axlar på verktygsmaskiner

Uppriktningslasersystemet XK10 har utvecklats för att mäta geometriska och roterande fel på verktygsmaskiner. När XK10 används med ett fixtureringspaket för verktygsmaskiner möjliggör den snabbare och enklare mätningar än med traditionella metoder som till exempel mätklockor, autokollimatorer och referensdetaljer. Den kan användas på linjära skenor för att säkerställa att de är raka, fyrkantiga, platta, parallella och jämna, samt för att bedöma spindelriktningen och koaxialiteten för roterande maskiner.

Med mätning av geometriska och roterande fel under maskinbygge, underhåll och service är det möjligt att göra noggrann uppriktning och justering av maskinaxlar för att uppnå optimal prestanda. Detta minskar tiden för maskinmontering och service på plats, inklusive regelbundet underhåll eller efter en kollision.

XK10 kan användas för att mäta och registrera många olika geometriska feltyper med ett enda system. Felavläsning i realtid möjliggör att justeringar görs på maskinen under uppriktningen.

Översikt över systemet

 • Sändarenheten är den he huvudsakliga metoden för lasersändning för de flesta typer av mätningar. Den används med M-enheten för geometriska mätningar upp till 30 m.
 • S-enheten och M-enheten innehåller både sändare och mottagare och kan konfigureras på olika sätt beroende på den feltyp som testas.
 • Displayen används för att ta och registrera mätningar, och för enkel justering med avläsningar i realtid. Den drivs av ett laddningsbart batteri vilket möjliggör portabel användning i upp till 30 timmar.
 • XK10-systemet har ett fixtureringspaket för verktygsmaskiner som är speciellt konstruerat för att förbättra mätningarnas repeterbarhet och noggrannhet.

Uppriktningslasersystem XK10
Uppriktningslasersystem XK10 på maskingjutning

Viktiga funktioner och fördelar

Konfigurerad för flexibla mätlösningar för verktygsmaskiner. Paketet möjliggör användning med många olika maskinstorlekar och konfigurationer.

 • Roterande huvud - möjliggör enkel inriktning av strålen från sändarenheten med kapacitet för att mäta planhet med en serie rutmönsterpunkter.
 • Intuitiv programvara - vägleder dig genom inställningen och mätningen, snabbt och enkelt.
 • Skapa anpassade rapporter - funktionen för analys av rakhet och parallellitet i CARTO Explore ger tillförlitliga resultat för att kontrollera och korrigera maskinens uppriktning.
 • Trådlös anslutbarhet - inga kablar ger flexibilitet under inställningen och mätningen.
 • Enkel fixturering - utvecklad för repeterbara och noggranna resultat och kortare inställningstid.
 • Flexibilitet - flera mätningar för olika maskinkonfigurationer med ett enda paket.
 • Automatisk analys - omedelbara resultat efter mätningen, med visning i realtid för justering.

XK-parallelitet-paket

XK-parallelitet-paketet är ett ytterligare tillbehör som behövs för att utföra mätning av parallelitet. Det möjliggör att två nominella parallella rakhetsmätningar utförs utan att sändarenheten flyttas.

 • Noggrann - 90° deflektion av laserstrålen. Enkel uppriktning tack vare flexibla justeringsmöjligheter.

Ett separat sålt trefotsstativpaket som används med en trefot om det inte finns utrymme att montera sändarenheten direkt finns tillgängligt.

Rakhetsmätning

Mät vertikal och horisontell rakhet längs en axel med uppriktningslasersystemet XK10.

Används under maskinbyggnadsprocessen för att säkerställa noggrannheten vid montering och uppriktning av plan och rätstyrningar.

Mätning av spindelriktning

XK10 mäter vinkeln som en spindel eller chuck är riktad mot.

Detta kan användas för alla spindel- eller chuckuppriktningar, för att säkerställa att de pekar i samma riktning under en hel 360°-rotation.

Kundberättelser

Läs mer om hur våra kunder använder vår uppriktningslaser XK10 för att förbättra sin mätningsprocess.

Renishaws uppriktningslasersystem XK10 har visat sig vara ett ovärderligt verktyg för undersökningar och montering i vår tillverkningsprocess. Dess kompakta konstruktion och flexibla fixtureringspaket innebär att det kan användas med alla verktygsmaskiner från Mazak, och minskar också avsevärt behovet av att ta bort fixturer vid mätning.

Vi har samarbetat med Renishaw under utvecklingen av XK10 och har lyckats kopiera och införa mätmetoder som använder de olika funktionerna, vilket har möjliggjort för oss att minska vårt behov av mätutrustning.

En avgörande sak är att vi med XK10:s referensfäste kan samla in och registrera noggranna maskinprofiler utan att en linjär styrskena behövs. Detta har inte bara minskat tiden för utvärderingen, det har också gett oss bättre förståelse för olika nyckeldata, vilket i sin tur ytterligare förbättrar våra mätningars repeterbarhet och noggrannhet.

Mazak Europe, Storbritannien

Vi har använt Renishaws uppriktningslasersystem XK10 i flera processer för att bygga Xiamen Takam CNC-maskiner, från kontroll av komponenternas noggrannhet till montering och färdigställande av maskinen i processen. Det har ökat hastigheten i hela mätprocessen med minst 50 % jämfört med mätning med traditionella metoder, t.ex. mätklockor, autokollimatorer, granitskivor. Med den ökade effektiviteten får vi större flexibilitet när det gäller att fördela personalresurser.

Vi har tidigare haft svårigheter med att flytta stora och skrymmande granitskivor under mätningen, speciellt verktygsmaskiner med långa axlar. Uppriktningslasern XK10 har en mäträckvidd på 30 m, vilket ger oss en enkel och effektiv lösning för att mäta rätvinklighet, rakhet, planhet och parallellitet. Renishaw har ett gott rykte inom mätteknikområdet, vilket innebär att kunden kan lita på de XK10-testrapporter som levereras med den nya maskinen.

Xiamen Takam Machinery Co., Ltd, Kina

Vi letar alltid efter noggranna och effektiva mätsystem för att förbättra våra tillverkningsprocesser. Traditionella verktyg som mätklockor, autokollimatorer och granitskivor har sina begränsningar för praktiska applikationer och har stora toleranser, speciellt vid parallellitetsmätning på flera axlar.

Renishaws uppriktningslasersystem XK10 är en perfekt lösning. Det ökar inte bara vår effektivitet avsevärt, det garanterar även noggrannheten. Under demonstrationen som utfördes av Renishaws tekniker blev vi imponerade av att resultaten från XK10 var jämförbara med komponentmätningarna på vår CMM. XK10 är konstruerad med trådlös anslutbarhet, vilket ger stor flexibilitet när det gäller inställning och mätning från ett enda paket. Dessutom tillhandahåller den intuitiva rapporter, så att våra kunder kan förstå prestandan hos sin nya Hurco-maskin.

Hurco Manufacturing Ltd, Taiwan

Vi granskade ett antal mätsystem för att hitta en lösning för tillämpningar som kräver exakt uppriktning. De granitskivor och mätklockor som anvnäds för uppriktningen tar lång tid att rikta upp och mätningens noggrannhet varierar med användarens erfarenhet. Stora granitskivor krävs även för att rikta upp långa avstånd.

Bland våra varierande mätsystem, var Renishaw-uppriktningslasersystemet XK10 enkelt att använda, även för nybörjare tack vare dess intuitiva programvara och lättanvända konstruktion. Traditionella mätverktyg kräver en hel del tid för uppriktningen, men när du använder XK10 kortas tiden för att rikta upp utrustningen med mer än 50 %. Även uppriktningens noggrannhet förbättrades.

Fram tills nu var det svårt att mäta parallellitet med ett kort skaftavstånd, t.ex. på sekundär batteritillverkningsutrustning, men uppriktningslasersystemet XK10 löste detta problem.

DCT, Korea

Bildgalleri

Produktinformation