Hoppa över navigering

Kalibrering förklarad

Få reda på hur kalibreringsprodukter fungerar och hur de kan hjälpa dig förbättra dina processer.

Kalibrering är processtyrningens fundament

Den moderna industrin måste uppfylla allt snävare toleranser, kundernas tidsfrister och kraven från internationella kvalitetsstandarder. Tillsammans med trycket att reducera kostnaderna, har kraven på utrustningens prestanda aldrig varit högre.

Renishaws sortiment av produkter för maskinkalibrering och optimering erbjuder tester och diagnostik på maskiner när maskinerna konstrueras, tillverkas och tas i drift för att bibehålla högre tillförlitlighet hos maskinerna och minimera stilleståndstiden.

Kalibrering förklarad - Tillämpningsingenjör utför ett XL-80-lasertest

Förklaring av interferometri

Laserinterferometri är en väletablerad metod för mätning av avstånd med hög noggrannhet. Förstå grunderna med laserinterferometri och hur den kan erbjuda den mest tillförlitliga och repeterbara metoden med kalibrering.

Mer information

QC20 ballbartest

Ballbar-testning förklarad

Tester med ballbar har blivit allt mer populära tack vare det enkla och snabba utförandet, och den stora mängden kvantitativa data som genereras. Läs mer om QC20 ballbartestets inställning, datainsamling och analys.

Upptäck mer

Sex frihetsgrader

Här förklarar vi sex frihetsgrader

Med hjälp av XM-60 fleraxliga kalibratorn kan användare samtidigt och direkt mäta alla sex fel i alla rörelseriktningar.

Se instruktionsvideon för att lära dig mer om olika typer av fel i en linjär rörelsesträcka.

Upptäck mer

XM-60-test som utförs på en verktygsmaskin

Fallstudier

Utforska hur laserkalibrering och ballbarteknik optimerat prestanda i många olika branscher.

Läs fördjupad information om hur kalibreringslösningar varit till nytta för våra kunder.

Upptäck våra fallstudier