Hoppa över navigering

Fallstudier med maskinbyggare

Renishaw tillverkar mätanordningar, processtyrutrustning och system för CNC-verktygsmaskiner, deras användare och deras tillverkare.

Vi utvecklar system som konstruerats för att maximera CNC-verktygsmaskinernas prestanda. Automatiserade inställnings- och processtyrningsåtgärder säkerställer hög kvalitet och ytterst produktiv tillverkning i alla industrisektorer.